Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Daniel Zaydlic

Rajca 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630
Burmistrz 1615, 1619, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1627, 1630

Zajdlic (Zaidlic, Zajdlicz, Zajdlitz)

Lekarz krakowski z tytułem doktora medycyny, pieczętujący się herbem Korzbok. Pochodził ze Śląska. W poczet studentów Uniwersytetu Krakowskiego został przyjęty w 1596 roku. Naukę dopełnił studiami na Uniwersytecie w Ołomuńcu (w 1598 roku), uzyskując tytuł magistra filozofii, i na Uniwersytecie w Padwie, gdzie obronił doktorat z medycyny (w 1599 roku). Karierę we władzach miejskich rozpoczął od urzędu ławnika Sądu Wyższego Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim. Do rady miejskiej awansował w 1615 roku i zasiadał w niej przez 15 lat. W tym okresie dziewięciokrotnie wchodził w skład rady urzędującej i na przemian z innymi rajcami w ustalonej kolejności pełnił funkcję burmistrza. W czasie swojej kadencji burmistrzowskiej w 1624 roku podjął wspólnie z rajcami uchwałę regulującą sprawy związane z obroną miasta przed wrogiem. Był pisarzem brackim i członkiem Bractwa kościoła Panny Marii. Od 1607 roku należała do niego kamienica „Alantsowska” przy Rynku 11, którą od 1620 roku zaczęto nazywać, ze względu na jego właściciela, kamienicą „Zaydlicowską”. W niej mieściła się słynna w całym Krakowie apteka, którą po jego śmierci przejęli synowie. Ożenił się z Elżbietą Alantsówną, siostrą Zygmunta (nr 454), aptekarza i rajcy krakowskiego. Miał z nią synów: Mikołaja (nr 489), rajcę i burmistrza, Daniela juniora, doktora medycyny, oraz Jana, żupnika olkuskiego. Daniel zmarł w Krakowie po 26 marca 1630 roku. Na urzędzie rajcy zastąpił go Krzysztof Szober młodszy (nr 488).

Dokument wydany w 1585 roku w Krakowie przez Daniela Zaydlica, w którym oświadcza on,
że na poczet długu księdza kardynała otrzymał od Jana Lichnowskiego 76 złotych, 10 i pół groszy – oraz powiększenie znaku
pieczętnego (gmerku) Daniela Zaydlica: na tarczy trzy ryby, na hełmie dwie trąby, w nich ukośnie skrzyżowane dwie chorągiewki
(Muzeum Narodowe w Krakowie, Biblioteka Książąt Czartoryskich, sygn. rkps 574/236)
Dokument wydany w 1585 roku w Krakowie przez Daniela Zaydlica, w którym oświadcza on, że na poczet długu księdza kardynała otrzymał od Jana Lichnowskiego 76 złotych, 10 i pół groszy – oraz powiększenie znaku pieczętnego (gmerku) Daniela Zaydlica: na tarczy trzy ryby, na hełmie dwie trąby, w nich ukośnie skrzyżowane dwie chorągiewki (Muzeum Narodowe w Krakowie, Biblioteka Książąt Czartoryskich, sygn. rkps 574/236)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska