Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Michał Leri

Rajca 1615, 1616
Burmistrz 1615

Michael Lery

Mieszczanin pochodzący prawdopodobnie z Włoch. Swoją krótką karierę we władzach Krakowa rozpoczął w 1615 roku, kiedy otrzymał nominację na urząd rajcy. Zanim wszedł w skład rady miejskiej, nie zasiadał – jak to zwykle bywało w przypadku przyszłych rajców – w ławie miejskiej. W roku powołania go na urząd rajcowski został od razu członkiem rady urzędującej i z tego tytułu pełnił funkcję burmistrza w przypadającej na niego kolejności. Został odnotowany jako rajca stary w roku 1616. Należała do niego kamienica przy Rynku (nr 21), którą kupił pod koniec swojego życia, w maju 1615 roku. Interesy prowadził wspólnie z rajcą Fabianem del Benino (nr 474). Ożenił się z Barbarą, która po jego śmierci przejęła kamienicę po mężu i wyszła najpierw za jego wspólnika Fabiana del Benino, a potem za kupca Jana Wincentego Bottiniego. Michał Leri w radzie zasiadał bardzo krótko, bo do 1616 roku, kiedy zmarł. Na jego miejsce rajcą obrano Stanisława Konradta (nr 470).

Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1612–1621 fragment strony 632 z wykazem rajców urzędujących
wybranych na rok 1617, wśród których wymieniono dotychczasowego ławnika Stanisława Konradta (nr 470),
wybranego na miejsce po zmarłym rajcy Michale Lerim – oraz powiększenie zapisu imienia
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 458, s. 632)
Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1612–1621 fragment strony 632 z wykazem rajców urzędujących wybranych na rok 1617, wśród których wymieniono dotychczasowego ławnika Stanisława Konradta (nr 470), wybranego na miejsce po zmarłym rajcy Michale Lerim – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 458, s. 632)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska