A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Amylej

Rajca 1343 - 1344
Rajca 1347, 1350
Burmistrz 1343 - 1344
Burmistrz 1347, 1350

Iohannes (Hanco) Ameley (Amelei)

Mieszczanin krakowski, przedstawiciel możnej rodziny Amylejów, licznie reprezentowanej we władzach miejskich. Syn rajcy Amyleja z Muchowa (nr 17), brat Mikołaja, także rajcy (nr 55). Jan był powoływany do ławy sądowej w latach 1338,1340 oraz 1343. Z końcem 1343 roku został nominowany do rady miejskiej na 1344 rok. Nominacje do rady otrzymywał także w latach 1347 oraz 1350. Księga miejska uwieczniaje oraz odnotowuje urzędowe działania Jana w kilku sprawach. Jedną z nich jest udział w ugodzie zawartej w roku 1343 między córkami Jana z Zawichostu (nr 38): Manetą, żoną Henczka z Kolonii, Elżbietą, żoną Franczka (syn Paszka Wierzynka), i Agnieszką, synową Jana Spicymira (nr 40), której przedmiotem był podział spadku po ich dziadku Mikołaju Z Zawichostu. Do tego majątku należał dom narożny z gruntem naprzeciw kościoła Franciszkanów, należący niegdyś do zakonnicy, który przypadł w udziale Agnieszce. Nie zachowały się przekazy o najbliższej rodzinie Jana oraz interesach, które prowadził w Krakowie.

Z „Najstarszej księgi” strona 155 z wpisem z 1343 roku, dotyczącym sprawy przed ławą sądową z Janem Amylejem
w składzie, w której Luczka, córka Jana słodownika, zwolniła synów Stosława Polaka z zarzutu nieprawego posiadania majątku
– oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1, s. 155)
Z „Najstarszej księgi” strona 155 z wpisem z 1343 roku, dotyczącym sprawy przed ławą sądową z Janem Amylejem w składzie, w której Luczka, córka Jana słodownika, zwolniła synów Stosława Polaka z zarzutu nieprawego posiadania majątku – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1, s. 155)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności