A+ A A-
Tom:
strona:

Michał złotnik

Rajca 1343, 1350
Burmistrz 1343, 1350

Michael aurifaber

Mieszczanin, złotnik krakowski. W ławie sądowej zasiadał w roku 1341, a następnie w latach 1343 oraz 1350 uzyskał nominacje do rady miejskiej. Mieszkał przy ul, św. Szczepana (potem Szczepańska), w domu murowanym, który zakupił wraz z gruntem w roku 1339 wspólnie z Mikołajem Grythe od srebrnika Wilhelma z Olkusza. Nieruchomość ta sąsiadowała z własnością Spicymira i synów Amyleja z Muchowa (nr 17). Dziesięć lat później Michał wykupił udziały w tym domu od wspólnika, jego żony i dzieci, stając się wyłącznym właścicielem posesji. W 1343 roku, działając w imieniu Paszka Hincego i jego dzieci, sprzedał Konradowi Hechtowi dom położony przy ul. Żydowskiej (obecnie św. Anny), należący niegdyś do Jakuba Filipowicza. Michał był ożeniony z Małgorzatą, miał córkę Katarzynę, którą poślubił złotnik Hanselin, Zmarł przed 26 czerwca 1366 roku, kiedy to Małgorzata, zaznaczając, iż jest wdową, rozporządziła na wypadek swojej śmierci majątkiem, w tym ogrodem w Czarnej Wsi, na rzecz córki i zięcia.

Z „Najstarszej księgi” strona 159 z wpisem z 1343 roku, stwierdzającym dokonanie przez Michała złotnika rezygnacji
w imieniu Paszka Hincego i jego dzieci z domu położonego przy ul. Żydowskiej (obecnie św. Anny) –
oraz powiększenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1, s. 159)
Z „Najstarszej księgi” strona 159 z wpisem z 1343 roku, stwierdzającym dokonanie przez Michała złotnika rezygnacji w imieniu Paszka Hincego i jego dzieci z domu położonego przy ul. Żydowskiej (obecnie św. Anny) – oraz powiększenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1, s. 159)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności