A+ A A-
Tom:
strona:

Emmerich von Blagoevich

tytuł honorowego obywatela nadany 17 sierpnia 1819 roku

…ażeby kommissarzom do demarkacji z strony Najjaśniejszego Cesarza Austrii … wyznaczonym prawo obywatelstwa udzielone zostało… (z uchwały Senatu Rządzącego – ANK, sygn. WMK IV-6, s. 191)

Emmerich von Blagoevich

 

major armii austriackiej, przedstawiciel cesarza Austrii w komisji ustalającej granice Wolnego Miasta Krakowa

Stempel pieczęci (zwierciadlane odbicie) Senatu Rządzącego WMK udzielającego godności honorowego obywatelstwa oraz własnoręczny podpis uhonorowanego: Baron Blagoevich. 

 

Emmerich von Blagoevich, generał wojsk austriackich, tajny radca. Urodzony w 1784 r. w Wiedniu, w rodzinie szlacheckiej. Od 1800 r. w korpusie kadetów, w 1809 r. w randze kapitana. Zasłużony w kampanii 1813 r., m.in. w bitwie z wojskami napoleońskimi pod Hanau. W 1816 r. w randze majora w Sztabie Generalnym Kwatermistrzostwa lwowskiej komendantury wojskowej, wtedy też został powołany na komisarza cesarskiego do demarkacji między Wolnym Miastem Krakowem a Królestwem Polskim, Austrią i Prusami. Od 1837 r. dowodził przygranicznym okręgiem wojskowym w Bukowinie z Czerniowcami na Mołdawii, w 1848 r. był dowodzącym generałem w Sławonii z tytułem tajnego radcy. W 1849 r., gdy pełnił obowiązki szefa pułku piechoty, brał udział w obronie twierdzy Petrovaradin w serbskiej Wojwodinie. Po przejęciu twierdzy przez węgierskich powstańców i odbiciu jej przez Austriaków jego udział w wydarzeniach poddano dochodzeniu, po którym został emerytowany. Kawaler odznaczeń austriackich: Orderu Wojskowego Marii Teresy i Orderu Żelaznej Korony II kl., rosyjskich: Orderu św. Anny II kl. i Orderu św. Włodzimierza III kl. oraz bawarskiego Orderu Maksymiliana Józefa. Zmarł 21 stycznia 1850 r. w Wiedniu; tamże pochowany.

Tytuł nadany uchwałą Senatu Rządzącego nr obrad 1379, nr Dziennika Głównego 2632 (ANK, sygn. WMK IV-6, s. 191) podjętą 17 sierpnia 1819 r., gdy prezesurę Senatu Rządzącego sprawował Stanisław Wodzicki. Była to wspólna uchwała dla czterech uczestników zespołu demarkacyjnego ustalającego granice WMK: z ramienia Austrii Emanuela Lipowskiego i Emmericha von Blagoevicha oraz z ramienia Prus Fryderyka Adolfa Boscampa i Jana Nepomucena Metticha. Uhonorowanie nastąpiło w związku z zakończeniem prac nad wytyczeniem granic WMK z sąsiadującymi Królestwem Polskim, Austrią i Prusami.

 

Reprodukcja pisemnego rozkazu wydanego przez Emmericha von Blagoevicha w 1824 r. w ramach prac nad demarkacją między Austrią i Królestwem Polskim oraz odcisk w laku pieczęci urzędowej, którą posługiwał się Emmerich von Blagoevich podczas tych prac.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności