Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Otto Emil von Hartmann

tytuł honorowego obywatela nadany 14 lipca 1843 roku

…w dowód wdzięczności za Jego przychylne dla tego Kraju chęci… (z uchwały Senatu – ANK, sygn. WMK IV-32, s. 106)

Otto Emil von Hartmann

 

radca legacyjny, rezydent króla Prus w Wolnym Mieście Krakowie

 

Stempel pieczęci (zwierciadlane odbicie) Senatu Rządzącego WMK udzielającego godności honorowego obywatelstwa oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Otto Emil von Hartmann, herbu własnego, pruski urzędnik, radca legacji, minister-rezydent. Urodzony 7 sierpnia 1786 r. w Berlinie, syn radcy administracyjno-skarbowego Ottona Karla i Juliany Dorothy z domu Hielscher. W stołecznym Berlinie w administracji rządowej pełnił stanowisko radcy legacji – urzędnika w służbie dyplomatycznej. W 1833 r. powierzono mu przedstawicielstwo Królestwa Prus przy Senacie WMK. Objął równorzędne konsulowi stanowisko ministra-rezydenta króla Prus, współdziałał z taki samymi rezydentami cesarzy Austrii i Rosji – w celu sprawowania politycznego nadzoru nad WMK. Tę przedstawicielską rezydenturę pełnił przez dekadę, do roku 1843, kiedy to ze względu na stan zdrowia złożył w Berlinie dymisję. W 1836 r. został honorowym członkiem Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Kawaler austriackiego Orderu Żelaznej Korony II kl., odznaczony rosyjskim Orderem św. Anny II kl. i pruskim Orderem Orła Czerwonego III kl. Żonaty z Augustą Rosalią Emilią z domu Mandel, mieli syna Karla Georga Wolfganga Eberharda, generała piechoty pruskiej, gubernatora twierdzy Ulm. Zmarł 22 sierpnia 1854 r. w Berlinie; pochowany tamże na nieistniejącym już cmentarzu ewangelickim.

 

Z protokołów obrad Senatu WMK reprodukcja wpisu z uchwałą przyznającą godność;

 

Tytuł nadany uchwałą Senatu Rządzącego nr obrad 2352, nr Dziennika Głównego 3572 (ANK, sygn. WMK IV-32, s. 106) podjętą 14 lipca 1843 r., gdy prezesurę Senatu Rządzącego sprawował Jan Chrzciciel Schindler. Uhonorowanie Ottona Emila von Hartmanna nastąpiło w związku z zakończeniem przez niego pełnienia urzędu rezydenta Królestwa Pruskiego przy WMK.

 

 

reprodukcja pisemnego wystąpienia z roku 1837 trzech rezydentów „mocarstw opiekuńczych”, w tym Ottona Emila von Hartmanna, do władz Wolnego Miasta – w obowiązującym ówcześnie w dyplomacji międzypaństwowej języku francuskim.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska