Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Antoni Brendler

Rajca 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1507
Burmistrz 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1507

Anthonius Brendler

Kupiec, przybyły do Krakowa z miejscowości Sankt Gallen — siedziby opactwa Benedyktynów w Szwajcarii. Jego przodek, Ulryk, zmarły w 1461 roku, był w Krakowie przedstawicielem znanej spółki handlowej Diesbachów i Wattów, później rajcą w Sankt Gallen. W tym samym okresie co Antoni, z miejscowości tej przybyli Fogelwederowie, z przyszłym rajcą Leonardem (nr 313). Antoni odnotowany został w latach 1488-1507. Obywatelstwo krakowskie uzyskał w roku 1488. Możliwość wejścia do rady miejskiej zapewniły mu prawdopodobnie z jednej strony związek z rosnącymi w siłę Fogelwederami, z drugiej zaś działalność przy boku możnego Jana Bonera — nr 300 (ustanowił Antoniego faktorem w Koszycach, gdzie prowadził liczne interesy związane z handlem ołowiem i rudą miedzi). W roku 1499 uzyskał nominację na urząd rajcy, który pełnił do roku 1507. Zasiadał w radzie urzędującej, której członkowie w ustalonej kolejności pełnili funkcję burmistrza. W roku 1498 poręczał przy przyjęciu do prawa miejskiego za Jana Wunzama z Regensbergku, w tym samym roku ręczył za Sebastiana Hibera z Pabenhawse w Szwabii. Był właścicielem ogrodu położonego z tyłu kościoła św. Mikołaja; ogród ten później przejął rajca Jost Glacz (nr 325). Zmarł po 1507 roku, nie pozostawiając w Krakowie odnotowanych potomków.

Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1483–1500 fragment strony 559 z wpisem z 1499 roku stwierdzającym,
że w piątek po św. Zofii córka Stenczila Katarzyna zeznała przed radą miejską, iż jest winna rajcy
Antoniemu Brendlerowi 30 florenów, określając jednocześnie terminy spłaty – oraz powiększenie zapisu imienia
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 430, s. 559)
Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1483–1500 fragment strony 559 z wpisem z 1499 roku stwierdzającym, że w piątek po św. Zofii córka Stenczila Katarzyna zeznała przed radą miejską, iż jest winna rajcy Antoniemu Brendlerowi 30 florenów, określając jednocześnie terminy spłaty – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 430, s. 559)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska