Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Stanisław Morsztyn młodszy

Rajca 1496, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504
Burmistrz 1496, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504

Stanislaus (Stano, Stenczil) Morstein

Kupiec, przedstawiciel znamienitej rodziny Morsztynów, licznie reprezentowanej we władzach miasta, począwszy od rajcy Jerzego starszego (nr 182). Urodzony w Krakowie, syn rajcy Stanisława starszego (nr 232), nobilitowany w 1492 roku do herbu Leliwa. Odnotowany w latach 1483—1504. W roku 1490 zasiadł na jedną roczną kadencję w ławie miejskiej. W roku 1496 otrzymał nominację do rady miejskiej, urząd rajcowski pełnił do roku 1504. Potwierdzony jest jego udział w radzie urzędującej w latach 1496, 1499 i 1500. Wtedy też pełnił funkcję burmistrza. Po ojcu przejął wójtostwo lubelskie. Wielokrotnie poręczał za osoby starające się o przyjęcie krakowskiego obywatelstwa: w 1483 roku za Jerzego z Wrocławia, w 1487 roku za Mikołaja Zytha z Poznania, w 1489 roku za Stanisława z Kujaw, w 1492 roku za Wojciecha Hartwiga z Hartlupy, w następnym roku ręczył za Marcina Skalskiego, a w roku 1495 rekomendował Mikołaja Kaszowskiego. Jego siostra Szczęsna wyszła za rajcę Jana Bonera (nr 300), druga siostra Katarzyna za rajcę Jana Krupka (nr 315), a trzecia Anna była żoną rajcy Jerzego Langa (nr 289). Stanisław był więc w centrum elity patrycjuszowskiej miasta. W 1504 roku odnotowana została jego żona Urszula. Zmarł przed 29 listopada 1504 roku.

Dokument wydany w 1511 roku w Krakowie, w którym Jan Konarski, biskup krakowski, zatwierdza zamianę czynszu
rocznego 10 grzywien polskich z jatek rzeźniczych krakowskich, kupionego w 1510 roku przez Jana Bonera (nr 300),
wykonawcę testamentu Stanisława Morsztyna, od króla Zygmunta Starego, na rzecz ołtarza św. św. Marcina,
Mikołaja, Leonarda etc. w kościele św. Barbary w Krakowie – oraz powiększenie zapisu imienia i urzędu rajcy
(Archiwum Bazyliki Mariackiej w Krakowie, sygn. dok. perg. 30)
Dokument wydany w 1511 roku w Krakowie, w którym Jan Konarski, biskup krakowski, zatwierdza zamianę czynszu rocznego 10 grzywien polskich z jatek rzeźniczych krakowskich, kupionego w 1510 roku przez Jana Bonera (nr 300), wykonawcę testamentu Stanisława Morsztyna, od króla Zygmunta Starego, na rzecz ołtarza św. św. Marcina, Mikołaja, Leonarda etc. w kościele św. Barbary w Krakowie – oraz powiększenie zapisu imienia i urzędu rajcy (Archiwum Bazyliki Mariackiej w Krakowie, sygn. dok. perg. 30)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska