Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Piotr Szaster

Rajca 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791
Burmistrz 1748, 1751, 1753, 1762, 1763, 1764, 1765, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1785, 1786, 1787, 1788

Petrus Szaszter (Chaster)

Przedstawiciel krakowskiej rodziny aptekarskiej. Jego ojcem był Michał Szaster (nr 600), matką zaś Barbara, córka aptekarza i rajcy Mikołaja Chudzińskiego (nr 566). Pieczętował się własnym herbem. Karierę w magistracie rozpoczął w 1745 roku, kiedy trafił do ławy miejskiej. Po dwóch latach został wybrany na urząd rajcy krakowskiego, na miejsce Stanisława Antoniego Łopackiego (nr 562). Podczas swojej długiej kadencji trwającej 44 lata aż 28 razy wchodził w skład rady urzędującej i na przemian z innymi rajcami pełnił funkcję burmistrza. Przez kilka lat zasiadał w radzie razem ze swoim ojcem, prawdopodobniej to jemu właśnie zawdzięczał swoją karierę. Piotr Szaster nie popierał konfederatów barskich, był przeciwny zaprzysiężeniu wierności nowej władzy. W tej sytuacji w krytycznym momencie roku 1768 jego obowiązki burmistrzowskie przejął Kristian Józef Jungling (nr 616), który 21 czerwca zwołał na Rynek pospólstwo i odebrał przysięgę posłuszeństwa wobec konfederatów. Piotr Szaster wraz ze swoim bratem Janem – profesorem farmacji na Uniwersytecie Krakowskim – byli właścicielami apteki przy Rynku 13B. W 1778 roku była ona jedną z trzech aptek, które mogły funkcjonować – decyzją Komisji Dobrego Porządku zamknięto wówczas wszystkie apteki przyklasztorne. Piotr Szaster był żonaty z Julianną (Julią) Laskiewicz, córką Wawrzyńca Laskiewicza, rajcy krakowskiego (nr 595), której zapisał 16 000 złotych wiana. Miał z nią córkę Józefę, która w 1772 roku wyszła za mąż za Andrzeja Badurskiego, filozofa i doktora medycyny na Uniwersytecie Krakowskim. Zmarł 22 listopada 1791 roku.

Z księgi miejskiej obejmującej protokoły sądów potocznych odbywających się w rezydencji prezydentów Krakowa
w latach 1782–1783 fragment strony 81 z wpisem sprawy rozpatrywanej w 1783 roku
za kadencji burmistrzowskiej Piotra Szastera – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1143, s. 81)
Z księgi miejskiej obejmującej protokoły sądów potocznych odbywających się w rezydencji prezydentów Krakowa w latach 1782–1783 fragment strony 81 z wpisem sprawy rozpatrywanej w 1783 roku za kadencji burmistrzowskiej Piotra Szastera – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1143, s. 81)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska