A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Wawrzyniec Laskiewicz

Rajca 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796
Burmistrz 1745, 1752, 1762, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1785, 1786, 1788, 1792, 1793

Joannes Laurentius (Laurenty) Laskowic (Laśkiewicz)

Kupiec, przedstawiciel patrycjuszowskiej rodziny Laskiewiczów, która wydała w XVIII wieku znaczących kupców i brała udział w życiu publicznym. Syn rajcy Wawrzyńca (nr 595), wnuk rajcy Stanisława (nr 578), jego bracia Ignacy, Franciszek i Wincenty byli zamożnymi kupcami i posesjonatami w Podgórzu, nobilitowanymi w 1783 roku. W 1744 roku Jan Wawrzyniec został powołany na krótko do ławy sądowej, w tym samym roku zasiadł w radzie miejskiej na miejsce po jego zmarłym ojcu. W tymże 1744 roku do rady został wybrany spokrewniony z nim kupiec Józef Laskiewicz (nr 611). Jako rajca Jan Wawrzyniec był w 1774 roku taksatorem dóbr pojezuickich oraz przedstawicielem miasta w sprawach z Żydami, którym nie sprzyjał (byli potencjalnymi konkurentami w kupiectwie) – odradzał nadanie im praw obywatelskich. W 1791 roku zajmował się przygotowaniem Krakowa do ogłoszenia wolnym miastem na wzór Brodów. Rok później był deputatem miasta na sejmie w Warszawie. Po wejściu w życie ustaw Sejmu Czteroletniego został wybrany 14 kwietnia 1792 roku do nowej ustrojowo rady miasta pod prezydenturą Franciszka Wielopolskiego (nr 642). Po Targowicy znalazł się w radzie przywróconej 12 września tego roku w kształcie sprzed Konstytucji 3 maja, co więcej, 13 stycznia 1793 roku został powołany do rady urzędującej z tytułem starszego rady – miał w niej już wówczas najdłuższy, bo blisko pięćdziesięcioletni staż. Po sejmie grodzieńskim ponownie wszedł 4 marca 1794 roku do rady. Z kolei od 24 kwietnia tegoż roku zasiadł w radzie reaktywowanej z rozkazu Naczelnika Tadeusza Kościuszki – w kształcie nadanym jej po Konstytucji 3 maja. Po upadku powstania uzyskał 15 czerwca 1794 roku kolejną nominację do rady z nadania okupacyjnych władz pruskich przywracających porządek przedinsurekcyjny. Rajcą był już dożywotnio. Zajmował się handlem winem, towarami żelaznymi i korzennymi, sprzedawał także kosy. Prowadził rozległe interesy, sięgające Wrocławia, Jarosławia i Opawy. Należała do niego kamienica przy Rynku 10. Żonaty z Anną Toryani, miał syna Emanuela. Zmarł 19 kwietnia 1796 roku.

Z księgi miejskiej obejmującej protokoły sądów potocznych odbywających się w rezydencji prezydentów Krakowa
w latach 1781–1782 fragment strony 3 z wpisem sprawy rozpatrywanej w 1781 roku przez burmistrza
Jana Wawrzyńca Laskiewicza, zwanego tu prezydentem – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1142, s. 3)
Z księgi miejskiej obejmującej protokoły sądów potocznych odbywających się w rezydencji prezydentów Krakowa w latach 1781–1782 fragment strony 3 z wpisem sprawy rozpatrywanej w 1781 roku przez burmistrza Jana Wawrzyńca Laskiewicza, zwanego tu prezydentem – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1142, s. 3)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności