Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Peszko Freinde

Rajca 1379
Burmistrz 1379

Peschko Freid (Freund, Frond, Vreinde)

Mieszczanin krakowski, odnotowany w księgach miejskich w latach 1368—1392. Zasiadał w ławie miejskiej w latach 1372 i 1373, a następnie w 1379 roku został odnotowany w radzie miejskiej już jako rajca stary, zatem pełnił ten urząd wcześniej. Występował w roli sędziego polubownego - rozjemcy. W 1374 roku wraz z rajcą Mikołajem Grobnikiem (nr 87) doprowadzili do porozumienia między Werniczem i Klosmanem a Janem Gobilem w sprawie sprzedaży domu. Sprawował rolę opiekuna prawnego i zarządcy majątku Jana i Małgorzaty, dzieci zmarłego Jana Goldinsteina. Peszko był w 1368 roku właścicielem domu położonego przy ul. Grodzkiej. Od Anny, prawdopodobnie siostry, otrzymał w roku 1370 połowę jej domu położonego także przy ul. Grodzkiej, z prawem pierwokupu drugiej połowy. W 1370 roku udokumentowana jest także jego własność ogrodów położonych w Łobzowie. Żonaty z Małgorzatą, miał dwóch synów: Piotra i Pawła.

Z księgi ławniczej obejmującej lata 1365–1376 strony 152–153 z wpisem zawierającym wykaz ławników zasiadających podczas
sesji sądowej 5 sierpnia 1372 roku; wśród nich przyszli rajcy: Jan Spicymir młodszy (nr 111) i Peszko Freinde –
oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 2, s. 152–153)
Z księgi ławniczej obejmującej lata 1365–1376 strony 152–153 z wpisem zawierającym wykaz ławników zasiadających podczas sesji sądowej 5 sierpnia 1372 roku; wśród nich przyszli rajcy: Jan Spicymir młodszy (nr 111) i Peszko Freinde – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 2, s. 152–153)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska