A+ A A-
Tom:
strona:

Emanuel baron Lipowski

tytuł honorowego obywatela nadany 17 sierpnia 1819 roku

 

…ażeby kommissarzom do demarkacji z strony Najjaśniejszego Cesarza Austrii … wyznaczonym prawo obywatelstwa udzielone zostało… (z uchwały Senatu Rządzącego – ANK, sygn. WMK IV-6, s. 191)

Emanuel baron Lipowski

 

radca gubernialny, rezydent i konsul generalny cesarza Austrii przy Wolnym Mieście Krakowie, przedstawiciel cesarza Austrii w komisji ustalającej granice WMK

 

Niesygnowany portret Emanuela Lipowskiego z epoki oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Emanuel Lipowski z Lipowic (Emanuel Lipowsky von Lipovitz), baron, herbu Gryf, urzędnik austriacki, radca gubernialny. Urodzony w morawsko-polskiej gałęzi rodziny 30 listopada 1763 r. w Volfiŕovie na Morawach, syn Franciszka Antoniego, pana na Řečici, i Antoniny baronówny Bezowny z Chrostina. Komisarz cyrkułowy w latach 1792–1796 w cyrkule bocheńskim, w latach 1798–1802 w cyrkule pilzneńskim z siedzibą w Rzeszowie. W 1803 r. w randze radcy gubernialnego został naczelnikiem cyrkułu koneckiego, w 1806 r. odnotowany jako naczelnik cyrkułu myślenickiego – na tym stanowisku pozostał do 1818 r. Równocześnie od 1816 r. reprezentował Austrię w komisji demarkacyjnej wytyczającej granice Wolnego Miasta Krakowa. Po zakończeniu tych prac w 1818 r. cesarz austriacki mianował go rezydentem i konsulem Austrii przy Senacie Rządzącym WMK – Lipowski stał się jednym z trzech przedstawicieli „mocarstw opiekuńczych”, współdecydującym o sprawach miasta i okręgu. Po zakupieniu dóbr w okolicach Gdowa we wsi Hucisko postawił dwór – rodzinną siedzibę. Kawaler polskiego Orderu św. Stanisława. Żonaty z Joanną Eleonorą Baum von Appelshofen, mieli pięcioro dzieci, wśród nich pierworodnego Karola Józefa. Zmarł 27 marca 1827 r. w Krakowie; pochowany na cmentarzu parafialnym w Dziekanowicach.

Tytuł nadany uchwałą Senatu Rządzącego nr obrad 1379, nr Dziennika Głównego 2632 (ANK, sygn. WMK IV-6, s. 191) podjętą 17 sierpnia 1819 r., gdy prezesurę Senatu Rządzącego sprawował Stanisław Wodzicki. Była to wspólna uchwała dla czterech uczestników zespołu demarkacyjnego wyznaczającego granice WMK: z ramienia Austrii Emanuela Lipowskiego i Emmericha von Blagoevicha oraz z ramienia Prus Fryderyka Adolfa Boscampa i Jana Nepomucena Metticha. Uhonorowanie nastąpiło w związku z zakończeniem prac nad wytyczeniem granic WMK z sąsiadującymi Królestwem Polskim, Austrią i Prusami.

 

Okładka wydanych w Krakowie w roku 1825 nut kompozycji tanecznych Antoniego Sokulskiego dedykowanych baronowi Emanuelowi Lipowskiemu, ówczesnemu konsulowi – rezydentowi Austrii w WMK;

fragment notatki z „Gazety Lwowskiej” z 1820 r., nr 23, dotyczącej przyzwolenia cesarza Austrii na przyjęcie honorowego obywatelstwa, gipsowy medalion z popiersiem Emanuela Lipowskiego wykonany zaraz po jego śmierci w 1827 r. przez Józefa Schmelcera oraz herb Gryf (patrz także s. 113).

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności