Wersja kontrastowa
A+ A A-

Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski

Tom:
strona:

Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski

tytuł honorowego obywatela nadany 28 maja 2008 roku

…w uznaniu zasług dla sprawy niepodległości Polski… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr XLIV/534/08)

Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski

 

generał Wojska Polskiego, kombatant września 1939 i Armii Krajowej

 

Z uroczystego wręczenia dyplomu honorowego obywatelstwa 5 lipca 2008 r. w Elblągu, miejscu zamieszkania uhonorowanego. Gen. Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski w domowym gabinecie oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski (pseudonimy: „Tysiąc”, „Bolko”, „Grzmot”), żołnierz, dowódca wojskowy, generał brygady Wojska Polskiego. Urodzony 29 września 1907 r. w Haliczu, obecnie na Ukrainie. Kształcił się w Przeworsku, tam też był komendantem hufca Związku Harcerstwa Polskiego. Po ukończeniu szkoły podchorążych w 1931 r. rozpoczął służbę w pułku strzelców w Przemyślu. W wojnie obronnej 1939 r. dowodził kompanią piechoty, wzięty do niewoli zbiegł. Przystąpił do Związku Walki Zbrojnej, w ramach Komendy Okręgu Krakowskiego organizował konspiracyjną produkcję broni. W 1943 r., już w Armii Krajowej, awansowany do stopnia majora, w 1944 r. podpułkownika. Dowodził 106 Dywizją Piechoty AK, walczył na terenie Małopolski. Po wojnie osiadł w Elblągu, założył samopomocową spółdzielnię dla byłych żołnierzy AK. Aresztowany, dwukrotnie skazany na śmierć, więziony przez 7 lat. W 1991 r. awansowany na generała brygady. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych. Zmarł 13 lipca 2008 r. w Elblągu; pochowany tamże na Cmentarzu Komunalnym Agrykola.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XLIV/ 534/08 podjętą 28 maja 2008 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczyła Małgorzata Radwan-Ballada. Nadanie to zbiegło się z jubileuszem 80-lecia urodzin uhonorowanego. Wręczenie dyplomu nastąpiło 5 lipca 2008 r. w Elblągu, gdzie Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski gościł delegację władz miasta Krakowa z zastępcą prezydenta i wiceprzewodniczącym RMK na czele. Duplikat dyplomu zdeponowany został w Muzeum Krakowa.

 

Reprodukcja duplikatu dyplomu honorowego obywatelstwa oraz wręczenie oryginału dyplomu przez zastępcę prezydenta miasta Elżbietę Lęcznarowicz i wiceprzewodniczącego RMK Stanisława Rachwała.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska