A+ A A-
Tom:
strona:

ks. Stanisław Dziwisz

tytuł honorowego obywatela nadany 4 marca 2009 roku

…za jego duszpasterską troskę, którą otacza krakowian oraz za opiekę nad spuścizną Jana Pawła II… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXV/832/09)

ks. Stanisław Dziwisz

 

kardynał, arcybiskup metropolita krakowski

 

Z uroczystego wręczenia dyplomu honorowego obywatelstwa 22 kwietnia 2009 r. w Pałacu Wielopolskich. Ks. kard. Stanisław Dziwisz w Sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Stanisław Jan Dziwisz, duchowny rzymskokatolicki, kardynał, sekretarz papieża Jana Pawła II, metropolita krakowski. Urodzony 27 kwietnia 1939 r. w Rabie Wyżnej, w powiecie nowotarskim. Studia odbył w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej oraz na Wydziale Teologicznym w Krakowie, w 1981 r. uzyskał doktorat z teologii na tamtejszym Papieskim Wydziale Teologicznym. Święcenia diakonatu i prezbiteriatu otrzymał w 1963 r. Od roku 1966 pracował jako kapelan i sekretarz abp. metropolity krakowskiego Karola Wojtyły, po objęciu przez niego w 1978 r. tronu papieskiego pozostał jego sekretarzem osobistym. W 1985 r. mianowany prałatem papieskim, w 1998 r. prefektem pomocniczym Domu Papieskiego. W 1998 r. wyniesiony do godności biskupiej, w 2002 r. arcybiskupiej. W 2005 r. mianowany na urząd arcybiskupa metropolity krakowskiego, w 2006 r. otrzymał kapelusz kardynalski. Od 2016 r. arcybiskup senior w archidiecezji krakowskiej. Odznaczony m.in. Orderem Orła Białego. Okres działalności u boku Jana Pawła II pozostaje przedmiotem wyjaśnień.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXV/ 832/09 podjętą 4 marca 2009 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczyła Małgorzata Radwan-Ballada. Wyróżnienie zbiegło się z jubileuszem 70-lecia urodzin uhonorowanego. Wręczenie dyplomu nastąpiło 22 kwietnia 2009 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w Sali Obrad RMK im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich w Krakowie. Duplikat dyplomu zdeponowany został w Muzeum Krakowa.

 

Reprodukcja duplikatu dyplomu honorowego obywatelstwa oraz gratulacje i upominki od krajan z Raby Wyżnej.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności