Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Bohdan Zieliński „Tytus”

tytuł honorowego obywatela nadany 13 stycznia 1999 roku

…w uznaniu zasług za działalność na rzecz odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej poprzez walkę zbrojną w szeregach Jej „Armii Podziemnej”… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr VII/77/99)

Bohdan Zieliński „Tytus”

 

generał Wojska Polskiego, były oficer Komendy Głównej Armii Krajowej

 

Z uroczystości wręczenia dyplomu honorowego obywatelstwa 27 stycznia 1999 r. w Pałacu Wielopolskich. Gen. Bohdan Zieliński „Tytus” w sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Bohdan Zieliński (pseudonimy: „Tytus”, „Legus”, „Wesołowski”), generał Wojska Polskiego, oficer Armii Krajowej. Urodzony 14 lutego 1906 r. w Lublinie, w wojsku od 1925 r., dosłużył stopnia podpułkownika dyplomowanego WP. Po kampanii wrześniowej i ucieczkach z obozu jenieckiego i aresztu Gestapo organizował Komendę Obszaru Krakowsko-Śląskiego Związku Walki Zbrojnej, następnie w Warszawie wszedł w skład Komendy Głównej Armii Krajowej – Oddziału II Informacyjno-Wywiadowczego. W powstaniu warszawskim przeszedł szlak bojowy Wola – Stare Miasto – kanały – Śródmieście Północ. Po wojnie ujawnił się, został aresztowany i skazany na więzienie, w 1955 r. zwolniony i zrehabilitowany. Osiadł w Krakowie, do emerytury w 1974 r. zajmował się pracą biurową. W 1992 r. awansowany na stopień generała broni (wcześniej odmówił przyjęcia awansu generalskiego z rąk Wojciecha Jaruzelskiego). Honorowy przewodniczący Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari i czterokrotnie Krzyżem Walecznych. Zmarł 21 maja 2001 r. w Krakowie; pochowany na cmentarzu parafialnym w Raciborowicach w powiecie krakowskim.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr VII/77/99 podjętą 13 stycznia 1999 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Andrzej Gołaś, a Radzie przewodniczył Stanisław Handzlik. Wręczenie dyplomu nastąpiło 27 stycznia 1999 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich w Krakowie. Duplikat dyplomu zdeponowany został w Muzeum Krakowa.

 

Duplikat dyplomu honorowego obywatelstwa, wręczenie oryginału przez prezydenta miasta i przewodniczącego RMK oraz podpisanie przez Bogdana Zielińskiego duplikatu dyplomu.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska