A+ A A-
Tom:
strona:

Antoni Borgosz

brązowy medal oznaczony numerem 35 przyznany 23 maja 2018 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr CII/2642/18)

Antoni Borgosz

 

nauczyciel, matematyk

 

Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 19 września 2018 r. w Pałacu Wielopolskich. Antoni Borgosz w Sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Antoni Władysław Borgosz, matematyk, nauczyciel, dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Krakowie. Urodzony 13 lutego 1943 r. w Wadowicach. W 1961 r. uzyskał maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie. Studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) ukończył w 1966 r. W latach 1966–1968 był asystentem w Katedrze Logiki Wydziału Filozoficznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1967 r. nauczał matematyki w krakowskim Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, złożonej z 4 szkół: Technikum Łączności, Liceum Zawodowego, Technikum Łączności po Zasadniczej Szkole Łączności i Zasadniczej Szkoły Łączności, placówki o ogólnopolskiej renomie, znanej z systemowego łączenia programów edukacyjnych z potrzebami rynku pracy. W latach 1981–1990 był jej wicedyrektorem, od 1990 r. dyrektorem naczelnym – kierował nią przez 27 lat, do emerytury w 2017 r. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Brązowy medal nr 35 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr CII/2642/18 podjętą 23 maja 2018 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Bogusław Kośmider. Wyróżnienie to uświetniało jubileusz 50-lecia pracy nauczycielskiej uhonorowanego. Wręczenie medalu z dyplomem nastąpiło 19 września 2018 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w Sali Obrad RMK im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich w Krakowie, co uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

Reprodukcja dyplomu oraz wystąpienie laureata z mównicy prezydialnej Rady; widok Sali Obrad podczas uroczystej sesji RMK.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności