A+ A A-
Tom:
strona:

Krzysztof Wielgus

brązowy medal oznaczony numerem 36 przyznany 8 maja 2019 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr XV/270/19)

Krzysztof Wielgus

 

architekt, rewaloryzator dzieł inżynierii i techniki

 

Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 11 grudnia 2019 r. w Pałacu Wielopolskich. Krzysztof Wielgus w Sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Krzysztof Wielgus, doktor inżynier, architekt, pracownik naukowo-dydaktyczny. Urodzony 3 sierpnia 1958 r. w Krakowie. Maturę uzyskał w 1977 r., studia architektoniczne ukończył na Politechnice Krakowskiej, od 1984 r. zatrudniony w Wydziale Architektury tej uczelni, w 1997 r. otrzymał stopień doktora. Obecnie adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury krakowskiej Politechniki. Działa na polu ochrony, rewaloryzacji i adaptacji dawnych dzieł inżynierii, przedmiotem jego badań i projektów jest kilkadziesiąt obiektów dawnej Twierdzy Kraków, prowadzi także prace konserwatorskie przy zabytkach lotniczych z I wojny światowej wraz z projektem utworzenia Lotniczego Parku Kulturowego Rakowice-Czyżyny. W latach 1990–2001 adiunkt w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Od 2010 r. członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (od 2017 r. komitet działa przy krakowskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej) w Krakowie. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, w 2012 r. uhonorowany przez prezydenta Krakowa odznaką Honoris Gratia.

Brązowy medal nr 36 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XV/270/19 podjętą 8 maja 2019 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Dominik Jaśkowiec. Wręczenie medalu z dyplomem nastąpiło 11 grudnia 2019 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w Sali Obrad RMK im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich w Krakowie, co uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

Wystąpienie laureata z mównicy prezydialnej Rady oraz reprodukcja dyplomu; reprodukcja wpisu do Księgi Medalu „Cracoviae Merenti" oraz prezentacja medalu i dyplomu przez laureata.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności