A+ A A-
Tom:
strona:

Fryderyk Zoll st.

tytuł honorowego obywatela Podgórza nadany 17 stycznia 1867 roku

…w dowód uznania położonych zasług dla gminy Podgórza…

(z wpisu do Złotej księgi – ANK, sygn. 29/53/33, s. 5)

Fryderyk Zoll st.

 

prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Fryderyk Zoll st. na litografii pochodzącej z 1877 r. z zakładu Aureliusza Pruszyńskiego oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Fryderyk Zoll st., prawnik, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, poseł do Sejmu Krajowego. Urodzony 2 grudnia 1834 r. w Dolnej k. Myślenic, syn Józefa Chrystiana Zolla, burmistrza Podgórza, i Katarzyny z domu Wątorskiej, córki burmistrza Myślenic. Absolwent Gimnazjum św. Anny w Krakowie, po studiach prawniczych na UJ trwale związany z tą uczelnią – po habilitacji w 1862 r. katedra prawa rzymskiego, od 1865 r. profesura zwyczajna, 5 kadencji dziekańskich, 2 kadencje rektorskie i 2 prorektorskie. Członek i wiceprezes Akademii Umiejętności w Krakowie. W latach 1878–1902 zasiadał w Radzie Miejskiej Krakowa, w 1891 r. wszedł do wiedeńskiej Izby Panów. Od 1894 r. posłował do Sejmu Krajowego Galicji. Otrzymał tytuł radcy dworu i dziedziczne szlachectwo. W 1864 r. poślubił Helenę Mariannę Wacławę, córkę Ferdynanda Seelinga de Saulenfels, przyszłego naczelnika (burmistrza) Podgórza, mieli synów: Fryderyka mł., prawnika, profesora UJ, Antoniego, prawnika, oraz Józefa, lekarza. Był pradziadkiem Andrzeja, prawnika, profesora UJ, rzecznika praw obywatelskich w III RP. Zmarł 1 kwietnia 1917 r. w Krakowie; pochowany tamże w grobowcu rodzinnym na cmentarzu Rakowickim.

Tytuł nadany uchwałą miejską L. 54 podjętą na posiedzeniu 17 stycznia 1867 r. (niezachowana), gdy burmistrzem miasta był Józef Chrystian Zoll. Z nieznanych przyczyn uchwałą Rady Gminnej L. 636 podjętą 14 marca 1870 r. (ANK, sygn. 29/53/5, s. 168) z przywołaniem wcześniej nadanego obywatelstwa honorowego postanowiono wydać dyplom – być może wcześniej niewydany lub utracony; naczelnikiem gminy (burmistrzem) był wówczas Aleksander Siedlecki. Wpis o honorowym obywatelstwie Podgórza Fryderyka Zolla st. nadanym w 1867 r. otwiera Książkę obywateli Miasta Podgórza, zwaną Złotą księgą (ANK, sygn. 29/53/33, s. 5) – patrz s. 167. Mocą uchwały Rady Miasta Krakowa nr XVIII/319/15 z 24 czerwca 2015 r. włączony został w poczet honorowych obywateli miasta Krakowa.

 

Fotografia portretowa uhonorowanego z 1881 r. wykonana w pracowni Walerego Rzewuskiego; reprodukcja wpisu do Złotej księgi miasta Podgórza oraz miejsce spoczynku – grobowiec rodzinny w kwaterze N cmentarza Rakowickiego w Krakowie.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności