A+ A A-
Tom:
strona:

Albertus

rajca 1366
burmistrz 1366

Albertus cum rubeo ore

Kolejny rajca z najstarszego ze znanych nam składów kazimierskiej rady miejskiej, o którym wiedza przetrwała dzięki zachowaniu się dokumentu pergaminowego, świadczącego, że w roku 1366 rajcowie w tym składzie wydzierżawili miejski grunt położony na terenie Bawołu. W dokumencie tym po imieniu Albertusa dopisano cum rubeo ore, co przyjmowane jest jako określenie przydomka, podobnie jak w przypadku innych kazimierskich rajców: Piotra cum matre (nr 40), Jakuba cum moniali (nr 66) czy rajcy krakowskiego Jana cum nutrice. Są to zapewne formy przejściowe w tworzeniu się przydomków, ich znaczenia jednak w tych konkretnych przypadkach, także w odniesieniu do Albertusa cum rubeo ore, są trudne lub niemożliwe do ustalenia.

Fragment dokumentu wystawionego w 1366 roku w Kazimierzu, mocą którego rajcy kazimierscy,
wśród nich Albertus, wydzierżawili Janowi z Merkilsdorfu parcelę położoną na gruntach zwanych Bawół,
za kościołem św. Wawrzyńca – zbliżenie zapisu imienia
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. perg. 45)
Fragment dokumentu wystawionego w 1366 roku w Kazimierzu, mocą którego rajcy kazimierscy, wśród nich Albertus, wydzierżawili Janowi z Merkilsdorfu parcelę położoną na gruntach zwanych Bawół, za kościołem św. Wawrzyńca – zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. perg. 45)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności