A+ A A-

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława...

Tom:
strona:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

srebrny medal oznaczony numerem 17 przyznany 27 kwietnia 2005 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXXVI/744/05)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 5 czerwca 2005 r. w Pałacu Wielopolskich. Wystąpienie rektora AGH prof. Ryszarda Tadeusiewicza oraz logo uczelni.

 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, publiczna szkoła wyższa, największa w Polsce uczelnia techniczna. Już w 1913 r. pod zaborem cesarz Franciszek Józef I zatwierdził utworzenie w Krakowie wyższej szkoły górniczej, czemu przeszkodziła wojna. Projekt zrealizowano w II RP – w 1919 r. Józef Piłsudski dokonał w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego otwarcia Akademii Górniczej w Krakowie, już w 1922 r. uzupełnionej o Wydział Hutniczy. Pierwszą siedzibą uczelni był budynek szkolny przy ul. Loretańskiej, w 1930 r. oddano do użytku gmach głównej siedziby przy al. Adama Mickiewicza. W czasie okupacji w miejsce uczelni utworzono na Krzemionkach Państwową Szkołę Techniczną Górniczo-Hutniczo-Mierniczą – „ukrytą akademię”. Po wojnie w 1949 r. zmieniono nazwę uczelni na Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie; w 1969 r. otrzymała ona imię Stanisława Staszica. Obecnie w jej strukturze działa 16 wydziałów grupujących 79 katedr i 3 instytuty, na 70 kierunkach nauczania studiuje ponad 25 tys. słuchaczy. Miasto Kraków uhonorowało Akademię srebrnym medalem „Cracoviae Merenti” w 2005 r. w jubileusz 85-lecia jej otwarcia.

Srebrny medal nr 17 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXXVI/744/05 podjętą 27 kwietnia 2005 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Paweł Pytko. Uhonorowanie to nastąpiło w jubileusz 85-lecia otwarcia w Krakowie Akademii Górniczej. Wręczenie medalu wraz z dyplomem nastąpiło 5 czerwca 2005 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich w Krakowie, co uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

Wręczenie medalu i dyplomu przez prezydenta miasta i przewodniczącego RMK oraz prezentacja odznaczenia.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności