A+ A A-

Aktualne dzielnice samorządowe Krakowa

Aktualne dzielnice samorządowe Krakowa

Zawartość

Mapy i plany fragmentów powierzchni Krakowa o historycznie ukształtowanej tożsamości.

Aktualnych 18 dzielnic Krakowa, wytyczonych w 1991 roku w dużej mierze w oparciu o kryterium poszanowania dawnych, tradycyjnych obszarów lokalnych „małych ojczyzn” – symbolicznie ujmując: dziedzictwo wpisane w strukturę miasta.

Aktualne dzielnice samorządowe Krakowa

Tereny 18 dzielnic Krakowa a tereny dawnych gmin katastralnych – por. zestawienie w tabeli poniżej (na podkładzie mapy wykonanej wg danych z MSIP przez Miejski Zarząd Baz Danych w Krakowie)

Mapa 173. Tereny 18 dzielnic Krakowa a tereny dawnych gmin katastralnych.

 

Dzielnica Obszar* Ludność** Tereny historyczne***

I

Stare Miasto

5,57 32 169 Kazimierz, Kleparz, Nowy Świat, Piasek, Śródmieście, Stradom, Wawel, Warszawskie (część), Wesoła (część), Krowodrza (fragment)

II

Grzegórzki

5,85 29 032 Grzegórzki, Dąbie (część), Olsza (część), Wesoła (część), Kazimierz (fragment), Warszawskie (fragment)

III

Prądnik Czerwony

6,44 46 747 Olsza (część), Prądnik Czerwony (część), Rakowice (część), Dąbie (fragment), Grzegórzki (fragment), Prądnik Biały (fragment), Warszawskie (fragment)

IV

Prądnik Biały

23,42 69 876 Bronowice Wielkie, Górka Narodowa, Prądnik Biały, Tonie, Witkowice, Prądnik Czerwony (część), Krowodrza (część), Bronowice Małe (fragment)

V

Krowodrza

5,62 30 401 Czarna Wieś, Nowa Wieś, Krowodrza (część), Łobzów (część)

VI

Bronowice

9,56 23 630 Bronowice Małe, Mydlniki, Łobzów (część), Chełm (fragment), Wola Justowska (fragment)

VII

Zwierzyniec

28,73 20 299 Bielany, Chełm, Olszanica, Półwsie Zwierzynieckie, Przegorzały, Wola Justowska, Zwierzyniec, Mydlniki (fragment)

VIII

Dębniki

46,19 60 944 Bodzów, Dębniki, Kostrze, Pychowice, Sidzina, Skotniki, Tyniec, Zakrzówek, Kobierzyn (część), Ludwinów (część), Borek Fałęcki (fragment)

IX

Łagiewniki– Borek Fałęcki

5,42 15 245 Borek Fałęcki (część), Jugowice (część), Łagiewniki (część), Kurdwanów (fragment), Podgórze (fragment)

X

Swoszowice

25,60 27 029 Kosocice, Libertów, Lusina, Opatkowice, Rajsko, Soboniowice, Swoszowice, Wróblowice, Zbydniowice, Borek Fałęcki (część), Kobierzyn (część), Kurdwanów (część), Jugowice (fragment), Piaski Wielkie (fragment)

XI

Podgórze Duchackie

9,54 53 410 Kurdwanów, Piaski Wielkie, Wola Duchacka (część), Łagiewniki (część), Kosocice (fragment), Podgórze (fragment), Prokocim (fragment), Rżąka (fragment), Swoszowice (fragment)

XII

Bieżanów–Prokocim

18,47 62 989 Bieżanów (część), Prokocim (część), Rżąka (część), Wola Duchacka (fragment)

XIII

Podgórze

25,67 35 763 Płaszów, Podgórze, Przewóz, Rybitwy, Bieżanów (część), Prokocim (część), Wola Duchacka (część), Ludwinów (fragment), Łagiewniki (fragment)

XIV

Czyżyny

12,26 28 291 Czyżyny, Łęg, Dąbie (część), Rakowice (część), Bieńczyce (fragment), Mogiła (fragment), Płaszów (fragment)

XV

Mistrzejowice

5,60 52 153 Mistrzejowice, Batowice (część), Dziekanowice (część), Prądnik Czerwony (część)

XVI

Bieńczyce

3, 70 41 735 Bieńczyce (część), Krzesławice (część), Mistrzejowice (fragment)

XVII

Wzgórza Krzesławickie

23,80 20 244 Grębałów, Kantorowice, Łuczanowice, Wadów, Węgrzynowice, Zesławice, Krzesławice (część), Lubocza (część), Ruszcza (część), Batowice (fragment), Mistrzejowice (fragment), Wróżenice (fragment)

XVIII

Nowa Huta

65,41 52 332 Branice, Grabie , Kościelniki, Mogiła, Pleszów, Przylasek Rusiecki, Przylasek Wyciąski, Wolica, Wróżenice, Wyciąże, Bieńczyce (część), Lubocza (część), Ruszcza (część), Czyżyny (fragment), Krzesławice (fragment), Przewóz (fragment), Wadów (fragment)
Łącznie: ~326,85 702 289**

 

* Powierzchni dzielnic według danych z Wydziału Geodezji UMK – stan na dzień 6 stycznia 2018 r.

** Liczba mieszkańców obejmuje osoby zameldowane na pobyt stały według danych z Wydziału Informatyki UMK – stan na dzień 6 stycznia 2018 r.

*** Dawne gminy katastralne oraz tereny przyłączone do miasta w latach 1973 i 1986; zastosowano rozróżnienia: nazwa terenu bez dodatkowego określenia oznacza cały teren lub cały teren bez fragmentu (fragmentów), nazwa z określeniem „część” oznacza dzielenie terenu w istotnych jego obszarach z inną dzielnicą (dzielnicami), nazwa terenu z określeniem „fragment” oznacza wycinek terenu o powierzchni niestanowiącej jego istotnej części.

Dzielnica I. Stare Miasto

Mapa 175. Dzielnica I Stare Miasto według stanu z 2017 r. na przywołanym wcześniej planie miasta z tego samego roku – dzielnica samorządowa o powierzchni 5,57 km² (udział 1,7% w całej powierzchni miasta), położona na terenach historycznych jednostek katastralnych: Śródmieście (w obrębie Plant), Wawel, Nowy Świat, Piasek, Kleparz, Stradom i Kazimierz, po części także Wesoła i Warszawskie, fragmentami Krowodrza (vide plan na s. 239). Opis przebiegu granic tej dzielnicy podano na następnej stronie.

Mapa 175. Dzielnica I Stare Miasto według stanu z 2017 r.

Dzielnica II. Grzegórzki

Mapa 176. Dzielnica II Grzegórzki według stanu z 2017 r. na przywołanym wcześniej planie miasta z tego samego roku – dzielnica samorządowa o powierzchni 5,86 km² (udział 1,79% w całej powierzchni miasta), położona na terenach historycznych jednostek katastralnych: częściach Grzegórzek, Dąbia, Wesołej i Olszy oraz fragmentach Kazimierza i Warszawskiego (vide plan na s. 239). Opis przebiegu granic tej dzielnicy podano na następnej stronie.

Mapa 176. Dzielnica II Grzegórzki według stanu z 2017 r.

Dzielnica III. Prądnik Czerwony

Mapa 177. Dzielnica III Prądnik Czerwony według stanu z 2017 r. na przywołanym wcześniej planie miasta z tego samego roku – dzielnica samorządowa o powierzchni 6,44 km² (udział 1,97% w całej powierzchni miasta), położona na terenach historycznych jednostek katastralnych: po części Prądnik Czerwony, po części Rakowice, także fragmenty Dąbia, Grzegórzek, Olszy, Warszawskiego, Prądnika Białego i Górki Narodowej (vide plan na s. 239). Opis przebiegu granic tej dzielnicy podano na następnej stronie.

Mapa 177. Dzielnica III Prądnik Czerwony według stanu z 2017 r.

Dzielnica IV. Prądnik Biały

Mapa 178. Dzielnica IV Prądnik Biały według stanu z 2017 r. na przywołanym wcześniej planie miasta z tego samego roku – dzielnica samorządowa o powierzchni 23,42 km² (udział 7,16% w całej powierzchni miasta), położona na terenach historycznych jednostek katastralnych: Prądnik Biały, Bronowice Wielkie, Tonie, Witkowice, Górka Narodowa, po części także Krowodrza i Prądnik Czerwony, fragmentem Bronowice Małe (vide plan na s. 239). Opis przebiegu granic tej dzielnicy podano na następnej stronie.

Mapa 178. Dzielnica IV Prądnik Biały według stanu z 2017 r.

Dzielnica V. Krowodrza

Mapa 179. Dzielnica V Krowodrza według stanu z 2017 r. na przywołanym wcześniej planie miasta z tego samego roku – dzielnica samorządowa o powierzchni 5,62 km² (udział 1,72% w całej powierzchni miasta), położona na terenach historycznych jednostek katastralnych: Nowa Wieś i Czarna Wieś, po części także Krowodrza i Łobzów, fragmentami Kleparz i Bronowice Wielkie (vide plan na s. 239). Opis przebiegu granic tej dzielnicy podano na następnej stronie.

Mapa 179. Dzielnica V Krowodrza według stanu z 2017 r.

Dzielnica VI. Bronowice

Mapa 180. Dzielnica VI Bronowice według stanu z 2017 r. na przywołanym wcześniej planie miasta z tego samego roku – dzielnica samorządowa o powierzchni 9,56 km² (udział 2,92% w całej powierzchni miasta), położona na terenach historycznych jednostek katastralnych: Bronowice Małe i Mydlniki, fragmentami także Łobzów, Wola Justowska i Chełm (vide plan na s. 239). Opis przebiegu granic tej dzielnicy podano na następnej stronie.

Mapa 180. Dzielnica VI Bronowice według stanu z 2017 r.

Dzielnica VII. Zwierzyniec

Mapa 181. Dzielnica VII Zwierzyniec według stanu z 2017 r. na przywołanym wcześniej planie miasta z tego samego roku – dzielnica samorządowa o powierzchni 28,73 km² (udział 8,79% w całej powierzchni miasta), położona na terenach historycznych jednostek katastralnych: Zwierzyniec, Półwsie Zwierzynieckie, Przegorzały, Bielany, Wola Justowska, Chełm i Olszanica, fragmentem także Mydlniki (vide plan na s. 239). Opis przebiegu granic tej dzielnicy podano na następnej stronie.

Mapa 181. Dzielnica VII Zwierzyniec według stanu z 2017 r.

Dzielnica VIII. Dębniki

Mapa 182. Dzielnica VIII Dębniki według stanu z 2017 r. na przywołanym wcześniej planie miasta z tego samego roku – dzielnica samorządowa o powierzchni 46,19 km² (udział 14,13% w całej powierzchni miasta), położona na terenach historycznych jednostek katastralnych: Dębniki, Zakrzówek, Sidzina, Skotniki, Tyniec, Kostrze, Bodzów i Pychowice, po części także Ludwinów i Kobierzyn, fragmentami Borek Fałęcki, Opatkowice i Libertów (vide plan na s. 239). Opis przebiegu granic tej dzielnicy podano na następnej stronie.

Mapa 182. Dzielnica VIII Dębniki według stanu z 2017 r.

Dzielnica IX. Łagiewniki – Borek Fałęcki

Mapa 183. Dzielnica IX Łagiewniki–Borek Fałęcki według stanu z 2017 r. na przywołanym wcześniej planie miasta z tego samego roku – dzielnica samorządowa o powierzchni 5,42 km² (udział 1,66% w całej powierzchni miasta), położona na terenach historycznych jednostek katastralnych: częściach Borku Fałęckiego, Łagiewnik i Jugowic oraz fragmentach Podgórza i Kurdwanowa (vide plan na s. 239). Opis przebiegu granic tej dzielnicy podano na następnej stronie.

Mapa 183. Dzielnica IX Łagiewniki–Borek Fałęcki według stanu z 2017 r.

Dzielnica X. Swoszowice

Mapa 184. Dzielnica X Swoszowice według stanu z 2017 r. na przywołanym wcześniej planie miasta z tego samego roku – dzielnica samorządowa o powierzchni 25,6 km² (udział 7,83% w całej powierzchni miasta), położona na terenach historycznych jednostek katastralnych: Swoszowice, Rajsko, Kosocice, Soboniowice, Zbydniowice, Wróblowice, Lusina, Opatkowice i Libertów, po części także Kobierzyn, Borek Fałęcki i Kurdwanów, fragmentami Jugowice i Piaski Wielkie (vide plan na s. 239). Opis przebiegu granic tej dzielnicy podano na następnej stronie.

Mapa 184. Dzielnica X Swoszowice według stanu z 2017 r.

Dzielnica XI. Podgórze Duchackie

Mapa 185. Dzielnica XI Podgórze Duchackie według stanu z 2017 r. na przywołanym wcześniej planie miasta z tego samego roku – dzielnica samorządowa o powierzchni 9,54 km² (udział 2,92% w całej powierzchni miasta), położona na terenach historycznych jednostek katastralnych: Wola Duchacka, Kurdwanów i Piaski Wielkie, po części także Łagiewniki, fragmentami Swoszowice, Podgórze, Prokocim, Rżąka i Kosocice (vide plan na s. 239). Opis przebiegu granic tej dzielnicy podano na następnej stronie.

Mapa 185. Dzielnica XI Podgórze Duchackie według stanu z 2017 r
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności