A+ A A-
Tom:
strona:

Dzielnica (1991-2018) – I Stare Miasto

    

Dzielnica I Stare Miasto według stanu z 2017 r. na przywołanym wcześniej planie miasta z tego samego roku – dzielnica samorządowa
o powierzchni 5,57 km² (udział 1,7% w całej powierzchni miasta), położona na terenach historycznych jednostek katastralnych: Śródmieście
(w obrębie Plant), Wawel, Nowy Świat, Piasek, Kleparz, Stradom i Kazimierz, po części także Wesoła i Warszawskie, fragmentami
Krowodrza (vide plan na s. 239). Opis przebiegu granic tej dzielnicy podano na następnej stronie.
Dzielnica I Stare Miasto według stanu z 2017 r. na przywołanym wcześniej planie miasta z tego samego roku – dzielnica samorządowa o powierzchni 5,57 km² (udział 1,7% w całej powierzchni miasta), położona na terenach historycznych jednostek katastralnych: Śródmieście (w obrębie Plant), Wawel, Nowy Świat, Piasek, Kleparz, Stradom i Kazimierz, po części także Wesoła i Warszawskie, fragmentami Krowodrza (vide plan na s. 239). Opis przebiegu granic tej dzielnicy podano na następnej stronie.

    

Z oryginału uchwały nr XCIX/1495/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie
(Statut Dzielnicy I Stare Miasto)
Z oryginału uchwały nr XCIX/1495/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie (Statut Dzielnicy I Stare Miasto)       

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności