A+ A A-
Tom:
strona:

Zdzisław Żygulski jun.

brązowy medal oznaczony numerem 17 przyznany 23 maja 2007 roku

…w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr XIV/176/07)

Zdzisław Żygulski jun.

 

historyk i teoretyk sztuki, profesor nauk humanistycznych

 

Z uroczystości wręczenia medalu z dyplomem 30 października 2007 r. w Pałacu Wielopolskich. Zdzisław Żygulski podczas wystąpienia w sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Zdzisław Żygulski jun., historyk i teoretyk sztuki, muzealnik, profesor nauk humanistycznych. Urodzony 18 sierpnia 1921 r. w Borysławiu w obwodzie lwowskim, obecnie na Ukrainie. W 1939 r. zdał maturę we Lwowie, repatriowany do Krakowa w 1945 r., ukończył w 1950 r. anglistykę i historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 1960 r. uzyskał doktorat, a w 1978 r. profesurę. Trwale związał się z Muzeum Książąt Czartoryskich, w latach 1949– 2010 (przez ponad 60 lat) był jego kustoszem. Wykładał w Akademii Sztuk Pięknych i na UJ. Specjalista w dziedzinie muzealnictwa, historii uzbrojenia, kostiumologii, sztuki orientalnej, szczególnie sztuki islamu na Bliskim Wschodzie. Członek Polskiej Akademii Umiejętności i Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk. Zrzeszony w Stowarzyszeniu Historyków Sztuki, honorowy prezes Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy, w latach 1975–1981 prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Broni i Historii Wojskowej. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 14 maja 2015 r. w Krakowie; pochowany tamże na cmentarzu Salwatorskim.

Brązowy medal nr 17 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XIV/176/07 podjętą 23 maja 2007 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Jacek Majchrowski, a Radzie przewodniczył Paweł Klimowicz. Przyznanie medalu nastąpiło w jubileusz 85-lecia urodzin uhonorowanego. Wręczenie medalu z dyplomem miało miejsce 30 października 2007 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich w Krakowie, co uwieczniono w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

Wręczenie medalu przez prezydenta miasta; reprodukcja wpisu laureata do Księgi Medalu „Cracoviae Merenti”.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności