Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Zbydniowice

Zobacz również

                                               

Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Zbydniowice w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono jej położenie
w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem najstarszego, historycznego centrum
Zbydniowic w rejonie skrzyżowania dzisiejszych ulic Matematyków Krakowskich i Zbydniowickiej
Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Zbydniowice w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem najstarszego, historycznego centrum Zbydniowic w rejonie skrzyżowania dzisiejszych ulic Matematyków Krakowskich i Zbydniowickiej
Centrum Zbydniowic na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Zbydniowice w 1849 roku oraz pochodzący
z 1845 roku plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Zbydniowice oraz lokalizacją gmin sąsiadujących
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 745; sygn. K. Krak. op. 176, s. 1)
Centrum Zbydniowic na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Zbydniowice w 1849 roku oraz pochodzący z 1845 roku plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Zbydniowice oraz lokalizacją gmin sąsiadujących (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 745; sygn. K. Krak. op. 176, s. 1)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska