A+ A A-
Tom:
strona:

Z ustroju miasta Kleparza

Miasto Kleparz, tak jak Kazimierz i Podgórze, jest jednym z historycznych, okołokrakowskich miast. Przez ponad cztery i pół wieku Kraków, Kazimierz i Kleparz tworzyły „trójmiasto” krakowskie. Ten ostatni był najmniejszy, najsłabiej zurbanizowany, najmniej liczny, za to przez swoje położenie na przedpolu obronnym Krakowa najbardziej niszczony. Bardziej przedmiejski niż miejski, bardziej plebejski niż mieszczański.

  Był jednak przecież miastem królewskim, ze swoimi odrębnymi prawami i przywilejami, radą miejską i burmistrzem, rynkiem z ratuszem, nazwanymi ulicami. Z kościołami, a wśród nich farą św. Floriana o znaczeniu przewyższającym wymiar parafialny. Z legendą o świętym i jego relikwiami oraz tradycją stacji początkowej paradnych królewskich wjazdów koronacyjnych i królewskich uroczystych konduktów pogrzebowych, zmierzających do Krakowa.

  Na co dzień wielki zajazd dla przybywających do Krakowa, nocujących przed stołecznymi bramami, od święta gospodarz początku „drogi królewskiej” – via regia – wiodącej przez Kraków na Wawel.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności