A+ A A-
Tom:
strona:

Wyciąże i Przylasek Wyciąski

Zobacz również

                                           

Orientacyjna lokalizacja dawnych wsi Wyciąże i Przylasek Wyciąski w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono
ich położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostek katastralnych, które stanowiły, ze wskazaniem najstarszych, historycznych centrów:
Wyciąża w rejonie dzisiejszej ulicy Wyciąskiej oraz Przylasku Wyciąskiego w rejonie dzisiejszych ulic Przylasek i Bartniczej
Orientacyjna lokalizacja dawnych wsi Wyciąże i Przylasek Wyciąski w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono ich położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostek katastralnych, które stanowiły, ze wskazaniem najstarszych, historycznych centrów: Wyciąża w rejonie dzisiejszej ulicy Wyciąskiej oraz Przylasku Wyciąskiego w rejonie dzisiejszych ulic Przylasek i Bartniczej
Centrum Wyciąża na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Wyciąże w 1850 roku oraz pochodzący
z lat 1847–1848 plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Wyciąże wraz z Przylaskiem Wyciąskim i lokalizacją gmin sąsiadujących
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 713 II, IV; sygn. WM 563a, nlb.)
Centrum Wyciąża na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Wyciąże w 1850 roku oraz pochodzący z lat 1847–1848 plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Wyciąże wraz z Przylaskiem Wyciąskim i lokalizacją gmin sąsiadujących (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 713 II, IV; sygn. WM 563a, nlb.)
Przywiślany fragment Przylasku Wyciąskiego na mapie katastralnej
sporządzonej dla gminy katastralnej Przylasek Wyciąski w 1850 roku
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 713 VII)
Przywiślany fragment Przylasku Wyciąskiego na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Przylasek Wyciąski w 1850 roku (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 713 VII)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności