Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Wojciech Antoszewski

rajca 1743, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1754, 1755, 1758, 1759, 1777
burmistrz 1743, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1754, 1755, 1758, 1759, 1777

Albertus Antoszowski

Rajca-burmistrz potwierdzony w składzie kleparskiej rady miejskiej dwunastokrotnie w latach 1743–1777. W roku 1743 był świadkiem zaślubin rajcy Antoniego Śmieszkowica (nr 187) z Teresą, córką rajcy Józefa Samnockiego (nr 186). Żonaty z Anną, która zmarła w 1767 roku, w wieku 51 lat – pochowana została w kościele oo. Reformatów w Krakowie. W kolejnym roku w wielkim pożarze spłonął dom z zajazdem i browarem będący własnością Wojciecha Antoszewskiego.

Z księgi radzieckiej Kleparza obejmującej protokoły obrad z lat 1618–1785:
fragment wpisu z 1747 roku dotyczącego sprawy z wniosku ówczesnego burmistrza Wojciecha Antoszewskiego
o sprzedanie mu pustego placu dawniej zwanego Klocowskie, sąsiadującego z jego domem – zbliżenie zapisu imienia i funkcji
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. KL 115, s. 14)
Z księgi radzieckiej Kleparza obejmującej protokoły obrad z lat 1618–1785: fragment wpisu z 1747 roku dotyczącego sprawy z wniosku ówczesnego burmistrza Wojciecha Antoszewskiego o sprzedanie mu pustego placu dawniej zwanego Klocowskie, sąsiadującego z jego domem – zbliżenie zapisu imienia i funkcji (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. KL 115, s. 14)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska