Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Władysław Klimeczek

kierownik Ekspozytury Miejskiego Urzędu Obwodowego VI/1 1941 - 1942

(także 229)

Z akt Zarządu Miejskiego w Krakowie Etaty urzędnicze, listy starszeństwa, wykazy pracowników,
podwyżki 1938–1942 fragment pochodzącego z 1942 r. wykazu pracowników Zarządu Miejskiego
m. Krakowa – zestawienie dotyczące etatów w ekspozyturze Miejskiego Urzędu Obwodowego VI/1;
na pierwszej pozycji – kierownik Władysław Klimeczek w urzędniczej randze kancelisty
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Kr 6239, nlb)
Z akt Zarządu Miejskiego w Krakowie Etaty urzędnicze, listy starszeństwa, wykazy pracowników, podwyżki 1938–1942 fragment pochodzącego z 1942 r. wykazu pracowników Zarządu Miejskiego m. Krakowa – zestawienie dotyczące etatów w ekspozyturze Miejskiego Urzędu Obwodowego VI/1; na pierwszej pozycji – kierownik Władysław Klimeczek w urzędniczej randze kancelisty (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Kr 6239, nlb)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska