Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Obwód (dzielnica 1941-1951) – VI

                        

Obwód VI według stanu z roku 1941 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1943 r. – prawobrzeżna dzielnica
administracyjna obejmująca w całości dzielnice katastralne IX–Ludwinów, X–Zakrzówek, XI–Dębniki, XXI–Płaszów,
XXII–Podgórze, XXVIII–Pychowice, XXIX–Bodzów, XXX–Kostrze i XLVI–Rybitwy. Do środkowego trzonu Obwodu
z terenami Pogórza, Dębnik, Ludwinowa, Zakrzówka i Płaszowa, który to trzon pozostał bez zmian w porównaniu
z Obwodem VI z poprzedniego podziału wewnętrznego miasta, doszły po stronie zachodniej przyłączone w 1941 r. tereny
Kostrza, Bodzowa i Pychowic, a po stronie wschodniej teren Rybitw. Użyte przy powyższym planie dzielnicy nazwy
terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Obwód VI według stanu z roku 1941 na przywołanym wcześniej planie miasta z 1943 r. – prawobrzeżna dzielnica administracyjna obejmująca w całości dzielnice katastralne IX–Ludwinów, X–Zakrzówek, XI–Dębniki, XXI–Płaszów, XXII–Podgórze, XXVIII–Pychowice, XXIX–Bodzów, XXX–Kostrze i XLVI–Rybitwy. Do środkowego trzonu Obwodu z terenami Pogórza, Dębnik, Ludwinowa, Zakrzówka i Płaszowa, który to trzon pozostał bez zmian w porównaniu z Obwodem VI z poprzedniego podziału wewnętrznego miasta, doszły po stronie zachodniej przyłączone w 1941 r. tereny Kostrza, Bodzowa i Pychowic, a po stronie wschodniej teren Rybitw. Użyte przy powyższym planie dzielnicy nazwy terenowe podano według nazewnictwa obowiązującego aktualnie.
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska