A+ A A-
Tom:
strona:

Wawrzyniec Rambieski

Rajca 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570
Burmistrz 1546

Laurientius Rambyeski (Rąbieski, Rabieski, Rybiecki)

Prawnik, kupiec, pochodził z drobnoszlacheckiej rodziny osiadłej w ziemi sieradzkiej, syn Macieja de Rembyesk, zapewne właściciela wsi Rambieskie w parafii Korczew. Wawrzyniec w roku 1524 studiował prawo na Uniwersytecie Krakowskim, do prawa miejskiego został przyjęty w roku 1527 już jako syndyk reprezentujący prawne interesy miasta. W roku 1546 wojewoda Piotr Kmita powołał Wawrzyńca do składu rady miejskiej. W okresie blisko dwudziestopięcioletniego urzędowania tylko w pierwszym roku rajcostwa powołany został do rady urzędującej; sprawował wówczas w przypadającej na niego w obrębie rady kolejności funkcję burmistrza. W roku 1555 wraz z rajcą Mikołajem Baranowskim (nr 359) posłowali na sejmik ziemi krakowskiej, a następnie na sejm w Piotrkowie. Wawrzyniec posłował na sejm także w latach 1558–1559. Był poborcą szosu w latach 1553 i 1557–1567. Był także pisarzem konsystorza krakowskiego, a następnie prokuratorem konsystorza i notariuszem publicznym. Był ponadto faktorem kanonika krakowskiego Stanisława Krasińskiego. Handlował ołowiem i saletrą z miastami Górnych Węgier. Był dziedzicem wsi Żelisławice i Będusz w księstwie siewierskim oraz wsi Kleszczowa w powiecie Morawica. W Krakowie miał kamienicę przy ul. Szczepańskiej. Był żonaty z Dorotą z Jaroniowiczów, mieli dwie córki: Felicję wydaną za Wilkowskiego i Reginę, żonę Kaczyckiego. Zmarł w roku 1570.

Z księgi radzieckiej obejmującej wpisy z lat 1545–1547 strona tytułowa i strony 264–265 z listą wybranych na rok 1546
rajców urzędujących, wśród których znajduje się po raz pierwszy wybrany do rady Wawrzyniec Rambieski –
oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 440, s. 1, 264–265)
Z księgi radzieckiej obejmującej wpisy z lat 1545–1547 strona tytułowa i strony 264–265 z listą wybranych na rok 1546 rajców urzędujących, wśród których znajduje się po raz pierwszy wybrany do rady Wawrzyniec Rambieski – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 440, s. 1, 264–265)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności