A+ A A-
Tom:
strona:

Wacław Jędrzejewicz

tytuł honorowego obywatela nadany 14 maja 1993 roku

…w uznaniu zasług dla sprawy niepodległości Polski… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXXXII/533/93)

Wacław Jędrzejewicz

 

dyplomata, polityk, historyk

 

Fotografia portretowa Wacława Jędrzejewicza oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Wacław Jędrzejewicz, działacz niepodległościowy, dyplomata, polityk, generał Wojska Polskiego, historyk. Urodzony 29 stycznia 1893 r. w Spiczyńcach, obecnie w obwodzie winnickim na Ukrainie, brat Janusza, przyszłego prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Ukończył gimnazjum w Warszawie, studiował rolnictwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1913 r. w Związku Strzeleckim, współtwórca Polskiej Organizacji Wojskowej, od 1918 r. w Sztabie Generalnym WP. Uczestnik rokowań w Rydze w 1921 r. W latach 1925–1928 na placówce dyplomatycznej w Tokio, do 1933 r. dyrektor departamentu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w latach 1934–1935 minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego. Od 1945 r. w USA, tam współtwórca oraz wieloletni dyrektor i prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego, gdzie działał do 1978 r. W 1992 r. awansowany do stopnia generała brygady. Odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari i pośmiertnie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 1 grudnia 1993 r. w Cheshire w stanie Connecticut w USA; spoczywa na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXXXII/ 533/93 podjętą 14 maja 1993 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Józef Lassota, a Radzie przewodniczył Tadeusz Kołaczyk. Wyróżnienie zbiegło się z 100. rocznicą urodzin uhonorowanego. Dyplom honorowego obywatelstwa został przekazany wyróżnionemu za pośrednictwem polskiej placówki dyplomatycznej („Gazeta w Krakowie” z 1993 r., nr 133). Duplikat dyplomu zdeponowany został w Muzeum Krakowa.

 

Duplikat dyplomu honorowego obywatelstwa oraz notatka prasowa z „Gazety w Krakowie” z 1993 r., nr 113, dotycząca nadania tytułów honorowych obywateli Krakowa 14 maja 1993r.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności