A+ A A-
Tom:
strona:

Stanisław Maczek

tytuł honorowego obywatela nadany 14 maja 1993 roku

 

…w uznaniu zasług dla sprawy niepodległości Polski… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXXXII/534/93)

Stanisław Maczek

 

generał Wojska Polskiego

 

Fotografia portretowa Stanisława Maczka oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Stanisław Maczek, wojskowy, dowódca pancernych jednostek frontowych, generał Wojska Polskiego. Urodzony 31 marca 1892 r. w Szczercu, obecnie w obwodzie lwowskim na Ukrainie. Podczas studiów na Uniwersytecie we Lwowie w 1912 r. wstąpił do Związku Strzeleckiego, w czasie I wojny światowej powołany do armii austro-węgierskiej, walczył w jednostkach strzelców alpejskich. W 1918 r. wstąpił do odrodzonego WP w randze podporucznika, wziął udział w wojnie polsko-ukraińskiej, a 1920 r. w randze kapitana w wojnie polsko-bolszewickiej. Uzyskał uprawnienia oficera Sztabu Generalnego, w 1931 r. został awansowany do rangi pułkownika, po kampanii wrześniowej 1939 r. uzyskał szlify generalskie. Po walkach we Francji dotarł do Wielkiej Brytanii, w 1942 r. stanął na czele 1 Dywizji Pancernej, po lądowaniu w Normandii wyzwalał tereny belgijskie i holenderskie. Odznaczony m.in. Orderem Orła Białego, Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti Militari, honorowy obywatel Holandii. Zmarł 11 grudnia 1994 r. w Edynburgu w Wielkiej Brytanii; pochowany na cmentarzu żołnierzy polskich w holenderskiej Bredzie.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXXXII/ 534/93 podjętą 14 maja 1993 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Józef Lassota, a Radzie przewodniczył Tadeusz Kołaczyk. Wyróżnienie zbiegło się ze 101. rocznicą urodzin Stanisława Maczka. Dyplom honorowego obywatelstwa w imieniu Rady Miasta Krakowa przekazał na przełomie maja i czerwca 1993 r. w szkockim Edynburgu do rąk wyróżnionego radny Kazimierz Trafas, przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Zagranicą i Współpracy z Gminami RMK. W Muzeum Krakowa zdeponowano egzemplarz dyplomu odbiegający od ostatecznego jego kształtu, o czym w podpisie do ilustracji (patrz także s. 154).

 

Dyplom honorowego obywatelstwa (egzemplarz z Muzeum Krakowa z widocznym przekreśleniem – zdeponowany w muzeum dyplom odbiega od ostatecznego kształtu, w którym zgodnie z uchwałą RMK winna być formuła: w uznaniu zasług dla sprawy niepodległości Polski oraz podpis także prezydenta miasta); po prawej stronie fotografia z przełomu maja i czerwca 1993 r. ze spotkania przedstawiciela miasta Kazimierza Trafasa w edynburskim mieszkaniu uhonorowanego – przekazanie dyplomu honorowego obywatelstwa Krakowa.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności