A+ A A-
Tom:
strona:

Tomasz Ul

Rajca 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463
Burmistrz 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463

Thomas Uli (VI, WL)

Mieszczanin krakowski przybyły z Krosna. Odnotowany w księgach miejskich w latach 1441—1482. Przyjęty do prawa miejskiego w 1441 roku, za co zapłacił 1 grzywnę. W roku 1458 po raz pierwszy został odnotowany w radzie miejskiej, w której był wzmiankowany do roku 1463 włącznie. Był wybierany do rady urzędującej, pełnił w przypadającej na niego kolejności funkcję burmistrza, co odnotowano w latach 1458, 1459, 1461 i 1462 — w roku 1461 jako burmistrz przyjął wraz z rajcą Jaroszem Szarlejem (nr 240) zeznanie testamentowe rajcy Stanisława Koczwary (nr 241). Tomasz udzielał poręczeń przy przyjęciu do krakowskiego prawa miejskiego: w 1456 roku za członka rodziny, Jana Ula, w 1457 roku za Jana Newmeistera. W roku 1473 roku odnotowano w księdze przyjęć do prawa miejskiego jego rezygnację z krakowskiego obywatelstwa. Oznaczało to jednocześnie rezygnację z urzędu rajcowskiego. Zapewne Tomasz wyprowadził się z Krakowa. Jego synem był Jan, który w latach 1481—1483 oraz w roku 1486 piastował urząd wójta krakowskiego. Zrezygnował on z krakowskiego obywatelstwa w roku 1487. Być może wzorem ojca przeprowadził się poza Kraków.

Z księgi testamentów obejmującej lata 1427−1623 strony 70−71 z wpisem z 1461 roku, stwierdzającym, że we wtorek,
w dzień św. św. Fabiana i Sebastiana, rajca Stanisław Koczwara (nr 241) złożył swoje zeznanie testamentowe w obecności
rajców: Tomasza Ula, wówczas burmistrza, i Jarosza Szarleja (nr 240) – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 772, s. 70−71)
Z księgi testamentów obejmującej lata 1427−1623 strony 70−71 z wpisem z 1461 roku, stwierdzającym, że we wtorek, w dzień św. św. Fabiana i Sebastiana, rajca Stanisław Koczwara (nr 241) złożył swoje zeznanie testamentowe w obecności rajców: Tomasza Ula, wówczas burmistrza, i Jarosza Szarleja (nr 240) – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 772, s. 70−71)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności