Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Tilko Pfansmeth

rajca 1366, 1369, 1372, 1373, 1376, 1378, 1385, 1388, 1392, 1393, 1394, 1402
burmistrz 1366, 1369, 1372, 1373, 1376, 1378, 1385, 1388, 1392, 1393, 1394, 1402

Tilman (Timanus, Thilke, Tylomannus, Dilko) Pfansmet (Pfan, Phannynsmet, Pfansmit, Phannysmet)

Przydomek wskazuje, że prawdopodobnie był kotlarzem lub pochodził z kotlarskiej rodziny. Imię „Tilko” jest zapewne pochodną imienia Teodoryk (Dietrich), lecz może być także wiązane z imieniem Mikołaj. Jeden z sześciu najwcześniej odnotowanych, znanych nam rajców-burmistrzów kazimierskich (imiona rajców Kazimierza z pierwszych trzech dekad istnienia miasta prawdopodobnie bezpowrotnie przepadły). Najstarszą z zachowanych ksiąg radzieckich otwierają zapiski z 1369 roku, jednak przetrwał do naszych czasów dokument wydany kilka lat wcześniej, w roku 1366, w którym sześciu rajców, wśród nich Tilko Pfansmeth, wydzierżawiło Janowi z Merklisdorfu (zapewne miejscowości koło Teplic w Czechach) należącą do miasta parcelę położoną na gruntach zwanych Bawół, za kościołem św. Wawrzyńca (już nieistniejącego, parafialnego kościoła dla mieszkańców Bawołu, położonego u zbiegu dzisiejszych ulic św. Wawrzyńca i Dajwór). Tilko Pfansmeth był wieloletnim rajcą, powołano go do składu rady urzędującej co najmniej dziesięciokrotnie (pierwszy raz wzmiankowany we wspomnianym 1366 roku). Zgodnie z zasadami pełnił funkcję burmistrza Kazimierza na zmianę z pozostałymi rajcami urzędującymi. W latach 1394 i 1402 został wzmiankowany w księgach miejskich jako rajca stary (consul antiquus). Z przydomkiem „Pfansmeth” odnotowani zostaną niebawem w kazimierskiej księdze radzieckiej kolejni rajcowie-burmistrzowie: Jan (nr 13), Hensil (nr 26) i Herman (nr 62) – pochodzi on jednak od nazwy zawodu, więc trudno uznać za pewne powiązanie rodzinne między tymi postaciami, choć więzy rodzinne lubiły towarzyszyć zarówno profesji, jak i przynależności do lokalnej elity władzy.

Dokument wystawiony w 1366 roku w Kazimierzu, mocą którego rajcy kazimierscy, wśród nich Tilko Pfansmeth,
wydzierżawili Janowi z Merkilsdorfu parcelę położoną na gruntach zwanych Bawół, za kościołem św. Wawrzyńca –
oraz zbliżenie zapisu urzędu i imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. perg. 45)
Dokument wystawiony w 1366 roku w Kazimierzu, mocą którego rajcy kazimierscy, wśród nich Tilko Pfansmeth, wydzierżawili Janowi z Merkilsdorfu parcelę położoną na gruntach zwanych Bawół, za kościołem św. Wawrzyńca – oraz zbliżenie zapisu urzędu i imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. perg. 45)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska