A+ A A-
Tom:
strona:

Teodoryk sukiennik

rajca 1399, 1411, 1412, 1413, 1414, 1416, 1417, 1418, 1420, 1422, 1421, 1424, 1425
burmistrz 1399, 1411, 1412, 1413, 1414, 1416, 1417, 1418, 1420, 1422, 1421, 1424, 1425

Theodoricus (Teodric, Dietrych, Ditterich, Ditericus) textor, lanifex

Sukiennik, znacząca postać w ówczesnym życiu Kazimierza. Udział we władzach miejskich rozpoczął od urzędu ławniczego, który pełnił w 1396 roku. Rok 1399 otworzył jego wieloletnią karierę rajcowsko-burmistrzowską i wójtowską. W radzie urzędującej zasiadał łącznie trzynastokrotnie, w przedziale lat 1399–1425. W przypadającej na niego w obrębie rady kolejności pełnił funkcję burmistrza, czego ściśle datowany ślad zachował się we wpisie z 15 listopada 1421 roku – określenie proconsul umieszczone w księgach przy jego imieniu jest pierwszym znanym nam z zachowanych źródeł przypadkiem, gdy konkretnego rajcę dookreślono tą przechodnio pełnioną w radzie funkcją. Na urzędzie wójtowskim pojawił się w 1414 roku, odnotowano go jednak w tej roli jedynie w połowie stycznia – na urzędzie tym w kolejnych miesiącach był odnotowywany już głównie Jan Benisch (nr 60), choć incydentalnie także Zygmunt z Namysłowa (nr 85) i Henryk Bartowicz. W roku 1415 przejął urząd wójtowski od kończącego kadencję Jana Benischa, zakończył ją w styczniu roku następnego – wówczas został odnotowany jako podwójci, za kadencji wójtowskiej Andrzeja Wałacha (nr 79). Podwójcim był także w roku 1417, za kadencji wójtowskiej Zygmunta z Namysłowa. Na urząd wójta powrócił w roku 1419 (podwójcim wówczas był wspomniany Zygmunt z Namysłowa). W 1420 roku, po zakończeniu w styczniu kadencji wójtowskiej, dwukrotnie został odnotowany jako advocatus substitutus, to jest działający w zastępstwie wójta, którym wówczas był Zygmunt z Namysłowa. W kolejnym roku wzmiankowany został jako wójt w miesiącach maju i czerwcu, za kolejnej kadencji Zygmunta z Namysłowa, incydentalnie dzielonej także z Mikołajem Śliwoszem (nr 81). U schyłku kariery, w 1424 roku, zastępował wójta Wojciecha Liska (nr 82), prywatnie zięcia ławnika Piotra Wokenstratera. W roku 1413 odnotowany został jako pełnomocnik klasztoru św. Katarzyny – w tej roli sprzedał Janowi Strychaczowi i jego żonie Dorocie dom leżący przy ul. św. Jakuba (klasztor wyprzedawał wówczas należące do niego nieruchomości, przeznaczając uzyskane środki na wykończenie świątyni i jej ostateczne wyposażenie). Był też pełnomocnikiem prepozyta i konwentu przy kościele Bożego Ciała. Miał dom przy rynku kazimierskim, w roku 1421 sprzedał go Andrzejowi Gałce (nr 87). W 1426 roku jego żona Katarzyna została odnotowana już jako wdowa. Jej prawym opiekunem był rajca Maciej Sołtys (nr 90), w tymże roku sprzedał w jej imieniu dom Teodoryka położony przy ul. Krakowskiej.

Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1402–1416: fragment wpisu
dokumentującego wybór rajców na rok 1411, z Teodorykiem sukiennikiem w składzie –
oraz zbliżenie zapisu imienia (Biblioteka Jagiellońska, sygn. rkps 1045/1, k. 217)
Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1402–1416: fragment wpisu dokumentującego wybór rajców na rok 1411, z Teodorykiem sukiennikiem w składzie – oraz zbliżenie zapisu imienia (Biblioteka Jagiellońska, sygn. rkps 1045/1, k. 217)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności