Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Tadeusz Piekarz

p.o. prezydent 29 maja 1990 - 20 czerwca 1990

Ekonomista, menadżer, urodzony w 1941 roku w Krakowie w rodzinie rzemieślniczej. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie i podyplomowe Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych. W latach 1969–1990 pracował w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego – Państwowe Zakłady Lotnicze (WSK-PZL) w Krakowie, awansując od praktykanta przez ekonomistę i głównego specjalistę do dyrektora naczelnego. Należał do Zrzeszenia Studentów Polskich, był członkiem jego Rady Naczelnej. Od 1980 roku w NSZZ „Solidarność” – członek prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego „Solidarności” w Krakowie, przewodniczący Komitetu Zakładowego w WSK-PZL, członek prezydium Zarządu Regionu Małopolska. W stanie wojennym w strukturach podziemnych, internowany w 1982 roku. W latach 1989–1990 wiceprzewodniczący Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego oraz Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. 29 maja 1990 roku został powołany przez premiera Tadeusza Mazowieckiego na przywrócony w wyniku reformy administracyjnej urząd wojewody krakowskiego. Zgodnie z ustawą z 17 maja tego roku, jako wojewoda jednocześnie objął stanowisko p.o. prezydenta Krakowa (do czasu wybrania prezydenta przez nowo utworzoną Radę Miasta Krakowa wyłonioną w wyborach samorządowych 27 maja tego roku). Obowiązki prezydenckie sprawował przez trzy tygodnie. Wojewodą był do roku 1996. Zorganizował od podstaw Urząd Wojewódzki, uruchomił proces prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych pozostających w gestii wojewody. Przyczynił się do odnowienia Teatru im. Juliusza Słowackiego, odbudowy po pożarze Filharmonii Krakowskiej i dokończenia budowy Szpitala im. Rydygiera w Nowej Hucie. Ze względów zdrowotnych przeszedł w 1996 roku na rentę. Członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, brat honorowy Bractwa Kurkowego, kawaler Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. Zmarł 1 marca 2005 roku w Krakowie. Pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim.

Portret Tadeusza Piekarza pędzla Jana Salomona, 1997 rok (Małopolski Urząd Wojewódzki, nr inw. ON 1241)
Portret Tadeusza Piekarza pędzla Jana Salomona, 1997 rok (Małopolski Urząd Wojewódzki, nr inw. ON 1241)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska