Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jerzy Rościszewski

prezydent 9 lutego 1990 - 29 maja 1990

Technik energetyk, bankowiec, urodzony w 1936 roku w Będkowicach w powiecie krakowskim, w rodzinie inteligenckiej. Ukończył krakowskie Technikum Energetyczne, dyplomowe Studium Zarządzania i Organizacji Przedsiębiorstw przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz szkołę rolniczą Spółdzielni Kółek Rolniczych w Krakowie. W latach 1949–1954 pracował w Zakładach Energetycznych w Krakowie i Olsztynie, następnie w Instytucie Badań Jądrowych w Krakowie i Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie był kierownikiem pracowni energetycznej. W roku 1968 został głównym technologiem w krakowskiej Radiotechnicznej Spółdzielni Pracy. W latach 1968–1990 prowadził własne gospodarstwo rolne w Będkowicach. W roku 1978 został radnym Gminnej Rady Narodowej w Wielkiej Wsi, rok później jako bezpartyjny wszedł do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie na kadencję 1979–1984. Członek Rady Narodowej Miasta Krakowa kadencji 1984–1988. Mimo że potem nie wszedł do Rady, od roku 1988 był członkiem jej Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W latach 1989–1991 przewodniczył Zarządowi Regionu Krakowskiego Polskiej Partii Zielonych, następnie należał do Ekologicznej Unii Demokratów. W latach 1980–1990 należał do NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. W lutym 1990 roku wygrał wybory w Radzie Narodowej na urząd prezydenta miasta, pokonując kandydata popieranego przez solidarnościowy Krakowski Komitet Obywatelski. Z uwagi na status miasta jego prezydentura łączyła się z wykonywaniem obowiązków wojewody. W tym trzymiesięcznym okresie przejściowym przede wszystkim przygotowywano wdrożenie uregulowań sytuujących miasto jako gminę (do tej pory Kraków miał prawa województwa). Jerzy Rościszewski zakończył prezydenturę wraz z wygaśnięciem kadencji Rady Narodowej. Przeszedł do pracy w Banku Staropolskim w Krakowie, następnie w Komercyjnym Banku Lubelskim w Krakowie i Banku Spółdzielczym w Krakowie. W wyborach samorządowych 1994 roku z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej wszedł do Rady Miasta Krakowa II kadencji, w której zasiadał do roku 1998. Odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim OOP. Obecnie na emeryturze, mieszka w Krakowie.

Portret Jerzego Rościszewskiego pędzla A. Głuszyńskiego, 1997 rok (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, nr inw. 5372/III)
Portret Jerzego Rościszewskiego pędzla A. Głuszyńskiego, 1997 rok (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, nr inw. 5372/III)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska