Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Szymon Sypowski

wójt 1682

                                    

(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. GmP IV-3, s. 482)
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. GmP IV-3, s. 482)
Plan Krakowa autorstwa Wincentego Wdowiszewskiego, wydany w 1898 roku – w około sto lat po przyłączeniu do Krakowa miast Kleparza
i Kazimierza oraz jurydyk, jak też w niespełna 20 lat przed realizacją idei Wielkiego Krakowa, czyli przyłączeniem sąsiadujących gmin i miasta Podgórza. Na planie widoczne Kleparz i Kazimierz jako dzielnice miasta V i VIII, po jurydykach postały ślady w nazwach: ulice Podzamcze, Smoleńska, Garbarska, Biskupia, Szlak, Pędzichów, Lubicz, Radziwiłłowska, plac Na Groblach oraz dzielnica VI Wesoła (ta ostatnia nazwa miała też szerszą konotację). Kazimierskie przedmieście Stradom upamiętniono w nazwie ulicy Stradomskiej. Na zewnątrz granic Krakowa gminy – miejska Podgórze oraz wiejskie – istniejące jeszcze jako odrębne podmioty (ze zbiorów prywatnych)
Plan Krakowa autorstwa Wincentego Wdowiszewskiego, wydany w 1898 roku – w około sto lat po przyłączeniu do Krakowa miast Kleparza i Kazimierza oraz jurydyk, jak też w niespełna 20 lat przed realizacją idei Wielkiego Krakowa, czyli przyłączeniem sąsiadujących gmin i miasta Podgórza. Na planie widoczne Kleparz i Kazimierz jako dzielnice miasta V i VIII, po jurydykach postały ślady w nazwach: ulice Podzamcze, Smoleńska, Garbarska, Biskupia, Szlak, Pędzichów, Lubicz, Radziwiłłowska, plac Na Groblach oraz dzielnica VI Wesoła (ta ostatnia nazwa miała też szerszą konotację). Kazimierskie przedmieście Stradom upamiętniono w nazwie ulicy Stradomskiej. Na zewnątrz granic Krakowa gminy – miejska Podgórze oraz wiejskie – istniejące jeszcze jako odrębne podmioty (ze zbiorów prywatnych)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska