A+ A A-
Tom:
strona:

Swoszowice

Zobacz również

                                    

Z map katastru gruntowego sporządzone w 1843 roku plany sytuacyjne z wyrysowanymi granicami
gmin Swoszowice i Siarczana Góra oraz lokalizacją gmin sąsiadujących
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. op. 147, s. 1, 2)
Z map katastru gruntowego sporządzone w 1843 roku plany sytuacyjne z wyrysowanymi granicami gmin Swoszowice i Siarczana Góra oraz lokalizacją gmin sąsiadujących (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. op. 147, s. 1, 2)
Centrum Swoszowic na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Swoszowice w 1848 roku
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 606 II, IV)
Centrum Swoszowic na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Swoszowice w 1848 roku (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 606 II, IV)
Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Swoszowice w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono
jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem
najstarszego, historycznego centrum Swoszowic w rejonie dzisiejszej ulicy Chałubińskiego
Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Swoszowice w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem najstarszego, historycznego centrum Swoszowic w rejonie dzisiejszej ulicy Chałubińskiego
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności