Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Stanisław Zawadzki

12.09.1792–4.03.1794

Z akt sądów potocznych wpis z 1794 r. stwierdzający, że: Szlachetny Michał Kędzierski […] powód zaskarża
Szlachetnego Stanisława Zawadzkiego Rotmistrza M. Krakowa o aresztowanie futra rokowanego – rotmistrz
potraktował błam futra jako zastaw pod dług, jaki powód miał u niego
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. rkps 1159, s. 95)
Z akt sądów potocznych wpis z 1794 r. stwierdzający, że: Szlachetny Michał Kędzierski […] powód zaskarża Szlachetnego Stanisława Zawadzkiego Rotmistrza M. Krakowa o aresztowanie futra rokowanego – rotmistrz potraktował błam futra jako zastaw pod dług, jaki powód miał u niego (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. rkps 1159, s. 95)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska