Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Stanisław Spinek

Rajca 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669
Burmistrz 1638, 1640, 1641, 1643, 1644, 1645, 1649, 1658, 1666

Stanislaus Spinek

Doktor filozofii i obojga praw, urodzony około 1600 roku w rodzinie gwarków i rajców olkuskich, syn Hieronima i Anny Wochówny. Magisterium artium uzyskał na Uniwersytecie Krakowskim w 1620 roku, a następnie zdobył wykształcenie prawnicze uwieńczone stopniem doktora obojga praw. Do krakowskiego prawa miejskiego został przyjęty w roku 1637. Karierę zawodową rozpoczął jako pisarz konsystorza krakowskiego w czasach oficjałatu Erazma Kretkowskiego, zyskując sobie opinię biegłego jurysty. Nosił się z zamiarem wstąpienia do jezuitów, na dalszych jego losach zaważyła jednak decyzja wojewody krakowskiego Jana Tęczyńskiego z maja 1637 roku, powołująca go do rady miejskiej na miejsce po zmarłym rajcy Krzysztofie Słowikowskim (nr 465). W ciągu ponad 30 lat zasiadania w radzie dziewięciokrotnie był powołany do rady urzędującej i pełnił w przypadającej na niego kolejności funkcję burmistrza. Podczas okupacji Krakowa przez Szwedów w 1655 roku opierał się wraz z częścią rady miejskiej wypłaceniu kontrybucji, ostatecznie oddał 1500 złotych polskich okupu z kamienicy. Inwestował w górnictwo, systematycznie powiększał swoje udziały w olkuskiej sztolni Ponikowskiej. Zajmował się też handlem, głównie ołowiem i żelazem. Miał kamienicę przy ul. Floriańskiej (nr 7). Ożenił się dwa razy: w 1637 roku z Jadwigą, córką Krzysztofa Naymanowica (nr 473), a po 1649 roku z Cecylią, córką Andrzeja Bełzy (nr 484). Miał trzech synów, w tym Stanisława, magistra artium na Uniwersytecie Krakowskim, oraz córkę Annę, żonę Gabriela Ochockiego młodszego II (nr 542). Zmarł przed 30 lipca 1669 roku, wykonawcą jego testamentu był Gabriel Ochocki młodszy I (nr 491). Jego miejsce w radzie zajął Jan Zaleski (nr 536).

Z księgi Liber promotionum philosophorum ordinis in Universitate studiorum Jagellonica
ab anno Domini 1561–1655 strona z listą absolwentów wydziału filozoficznego w roku 1620 –
oraz powiększenie zapisu imienia Stanisława Spinka z późniejszym dopiskiem informującym o sprawowaniu funkcji burmistrza
(Biblioteka Jagiellońska, sygn. rkps 252 III)
Z księgi Liber promotionum philosophorum ordinis in Universitate studiorum Jagellonica ab anno Domini 1561–1655 strona z listą absolwentów wydziału filozoficznego w roku 1620 – oraz powiększenie zapisu imienia Stanisława Spinka z późniejszym dopiskiem informującym o sprawowaniu funkcji burmistrza (Biblioteka Jagiellońska, sygn. rkps 252 III)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska