A+ A A-
Tom:
strona:

Stanisław Rapp młodszy

Rajca 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644
Burmistrz 1632, 1633, 1635, 1636, 1637, 1643

Stanislaus Rap (Rabb, Rab)

Kupiec, finansista, urodzony w 1600 roku, syn Stanisława Rappa starszego (nr 452) i Elżbiety, córki Jana Pipana (nr 419). W 1612 roku studiował na Uniwersytecie Krakowskim. W ławie miejskiej zasiadał od 7 marca 1631 roku. Po niespełna roku został wybrany na urząd rajcy w miejsce swojego ojca, który powiesił się 20 marca 1631 roku. W radzie miasta zasiadał przez prawie 13 lat. Funkcję burmistrza pełnił sześciokrotnie. W latach 1638–1642 był przełożonym Wagi Wielkiej. Zarządzał nią oraz składem ołowiu jeszcze w 1643 roku. Posiadał kamienicę przy ul. Szczepańskiej 1 („Pod Gruszką”) oraz przy ul. Pijarskiej („Pod Bażanty”). Przejął po ojcu dzierżawę podkrakowskiej wsi Bolechowice, która należała do biskupstwa krakowskiego. Dzierżawił także wieś Kobylany – własność kapituły. Odziedziczył osadę Jawszyce pod Wieliczką. Dzierżawiła je od niego Anna Gwerzyna, wdowa po Janie Gwerze. Tak jak ojciec, utrzymywał kontakty handlowe z kupcami lwowskimi (między innymi z Ormianinem Janem Bernatowiczem). W roku 1637 mianował swoim plenipotentem Kaspra Twardowicza. Często pożyczał pieniądze szlachcie. W 1634 roku dziedzice wsi Bzów pod Olkuszem – Kasper i Mikołaj Pankowie – pożyczyli od niego 3000 złotych polskich. Odbierał różne sumy od dłużników, którzy zapożyczali się jeszcze u jego ojca – 2000 złotych polskich od Zofii, wdowy po Antonim Vivianie, 285 złotych polskich od spadkobierców lekarza Stanisława Cyrusa. W kodycylu dołączonym do testamentu Stanisława znajduje się informacja, że pożyczył on kasztelanowi sandomierskiemu Stanisławowi Witkowskiemu ogromną sumę 41 000 złotych polskich. Utrzymywał dobre stosunki z jezuitami przy kościele św. Barbary, ofiarował 52 złote polskie na dom profesów. Był prowizorem szpitala św. Rocha oraz kościoła Mariackiego. W 1628 roku poślubił Agnieszkę z Waxmanów, córkę Jana Waxmana, ruszniczego królewskiego. Umarł bezdzietnie pomiędzy 28 czerwca a 13 grudnia 1644 roku.

Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1630–1637 fragment strony 1265 z wpisem dokonanym za kadencji burmistrzowskiej
Stanisława Rappa (Rabba) w 1635 roku – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 460, s. 1265)
Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1630–1637 fragment strony 1265 z wpisem dokonanym za kadencji burmistrzowskiej Stanisława Rappa (Rabba) w 1635 roku – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 460, s. 1265)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności