Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Gabriel Ochocki młodszy

Rajca 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673
Burmistrz 1634, 1635, 1636, 1638, 1639, 1641, 1642, 1643, 1646, 1648, 1649, 1650, 1652, 1653, 1654, 1668

Gabryel Ochocky

Lekarz, syn rajcy Gabriela (nr 463), urodzony około 1601 roku. Kształcił się w Krakowie (doktor medycyny), w Padwie i Rzymie (doktor praw). W latach 1650–1651 i 1653–1655 był rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w latach 1655 (po nagłej śmierci rektora) i 1659 wicerektorem. W czasie oblężenia miasta przez Szwedów odmówił zapłacenia kontrybucji i został aresztowany. Do rady miejskiej został powołany w roku 1634 przez wojewodę krakowskiego Jana Tęczyńskiego (był zresztą jego przybocznym medykiem), zajął wówczas miejsce po Krzysztofie Szoberze (nr 488). Rajcą był przez prawie 40 lat i w tym czasie 16 razy wchodził do rady urzędującej i pełnił na zmianę z pozostałymi rajcami funkcję burmistrza. Powiązania rodzinne i majątkowe z innymi rodzinami patrycjuszy krakowskich sprawiły, że zajmował stanowisko bardzo nieprzychylne pospólstwu. W roku 1645 wysłano go do Gdańska na powitanie przybyłej z Francji przyszłej królowej Marii Ludwiki. Rok później posłował w imieniu rady na sejm walny do Warszawy. W uznaniu jego zasług i wielkiego doświadczenia został po latach zwolniony przez radę od podatków. Jako profesor i rektor pozostawał w silnym konflikcie z biskupem krakowskim Piotrem Gembickim, kategorycznie sprzeciwiając się ingerencji w sprawy uczelni i broniąc jej uprawnień w zakresie jurysdykcji i nominacji. Został z tego powodu oskarżony przed papieżem o lekceważenie powagi biskupiej, a nawet na pewien czas ekskomunikowany. W czasie wieloletniego sporu spowodował, że Jan Kazimierz i kilkuset dostojników wystosowało do papieża list w obronie uczelni. Zgromadził duży majątek (kilka kamienic w Krakowie, między innymi przy Rynku 12A, miasto Żabno, kilka wsi). Był żonaty z Barbarą Bryknerówną, najstarszy z ich czterech synów Gabriel (nr 542) został rajcą – wszedł do rady bezpośrednio na miejsce zwolnione po śmierci ojca. Zmarł 23 marca 1673 roku, został pochowany w kościele Mariackim.

Z księgi miejskiej rachunkowej obejmującej rok 1648 fragment strony 121 z zestawieniem wypłat
dla członków rady urzędującej za sprawowanie burmistrzowstwa, z Gabrielem Ochockim wśród wynagradzanych –
oraz powiększenie zapisu imienia, skrótu stopnia doktora medycyny i funkcji burmistrza
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1748, s. 121)
Z księgi miejskiej rachunkowej obejmującej rok 1648 fragment strony 121 z zestawieniem wypłat dla członków rady urzędującej za sprawowanie burmistrzowstwa, z Gabrielem Ochockim wśród wynagradzanych – oraz powiększenie zapisu imienia, skrótu stopnia doktora medycyny i funkcji burmistrza (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1748, s. 121)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska