Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Stanisław Morsztyn starszy

Rajca 1452, 1453, 1454, 1455, 1457, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1467, 1472
Burmistrz 1452, 1453, 1454, 1455, 1457, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1467, 1472

Stanislaus Mornsteyn (Morstin)

Kupiec i finansista, wójt lubelski, kierownik mennicy królewskiej, przedstawiciel znamienitej rodziny Morsztynów. Syn rajcy Jerzego starszego (nr 182), brat Jerzego, żupnika krakowskiego, stryj Jerzego młodszego (nr 287) i Piotra (nr 307). Odnotowany w aktach w latach 1419-1474. We władzach miejskich zasiadł w 1445 roku, obejmując urząd ławnika, sprawowany nieprzerwanie do roku 1452, kiedy to został nominowany do rady miejskiej. Urząd rajcowski piastował przez 20 lat, do roku 1472, był powoływany w tym czasie do rady urzędującej i pełnił funkcję burmistrza. Jako tenże został wzmiankowany w roku 1459, kiedy przyjmował zeznanie testamentowe Anny, żony Jana kramarza. Był dwukrotnie żonaty; z Magdaleną, córką Jana Wynka, oraz z Katarzyną, córką rajcy Jana Piczczina (nr 221), od którego nabył wójtostwo w Lublinie (później wydzierżawione Pawłowi Teschnerowi za 70 grzywien i„60 szczupaków na łokieć długich”). W latach 1456-1466 kierował mennicą królewską w Krakowie, organizował też powstanie cechu mincerzy. Dzierżawił Żupy solne bocheńskie, wielickie i ruskie, co było związane z udzieloną królowi pożyczką w kwocie 2000 złotych węgierskich. Pod koniec życia był właścicielem 8 kamienic, 7 domów drewnianych, 2 ogrodów, kramu, huty w Olkuszu, folwarku w ziemi oświęcimskiej, miał też dochody z wójtostwa lubelskiego i licznych kapitałów. Zmarł przed 17 lipca 1476 roku, pozostawiając trzech synów, wśród nich Stanisława młodszego, rajcę (nr 302), oraz trzy córki: Szczęsną, żonę rajcy Jana Bonera (nr 300), Katarzynę, żonę Jana Krupka (nr 315) oraz Annę, żonę Jerzego Langa (nr 289).

Z księgi testamentów obejmującej lata 1427–1623 strony 64–65 z wpisem z 1459 roku, stwierdzającym, że Anna,
żona Jana kramarza, a niegdyś Filipa kramarza, złożyła swoje zeznanie testamentowe w obecności rajców: Stanisława
Morsztyna, wówczas burmistrza, Marcina Bełzy (nr 242) i Mikołaja Kreidlera (nr 245) – oraz powiększenie zapisu imienia
i funkcji burmistrza (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 772, s. 64–65)
Z księgi testamentów obejmującej lata 1427–1623 strony 64–65 z wpisem z 1459 roku, stwierdzającym, że Anna, żona Jana kramarza, a niegdyś Filipa kramarza, złożyła swoje zeznanie testamentowe w obecności rajców: Stanisława Morsztyna, wówczas burmistrza, Marcina Bełzy (nr 242) i Mikołaja Kreidlera (nr 245) – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 772, s. 64–65)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska