A+ A A-

Spis chronologiczny

Tom:
strona:

Spis chronologiczny

       Liczba przed nazwiskiem (imieniem) odpowiada

numerowi przypisanemu postaci w Poczcie,

Rok podany w nawiasie oznacza:

w przypadku sołtysów i wójtów — pierwsze wzmiankowanie na urzędzie

lub rok jego objęcia,

w przypadku burmistrzów - pierwsze wzmiankowanie w radzie miasta

lub rok pierwszego powołania do rady,

w przypadku prezydentów — rok wyboru/nominacji na urząd.                                   

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności