Wersja kontrastowa
A+ A A-

Skróty wydawnictw źródłowych i seryjnych

Tom:
strona:

Skróty wydawnictw źródłowych i seryjnych

BK

Biblioteka Krakowska

 

DUiRG

Dziennik ustaw i rozporządzeń krajowych dla Królestwa Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim  Księstwem Warszawskim, 1888, 1896

 

HAMA

Historia administracji i myśli administracyjnej. Wybór źródeł, red. Jerzy Malec, Kraków 2006

 

IDZ

Inwentarze dóbr ziemskich województwa krakowskiego 1576–1700. Wybór z ksiag  relacyj  grodu krakowskiego, wyd. Adam Kamiński, Aniela Kiełbicka, Stanisław Pańków, Warszawa 1956

KRA „Krakowski Rocznik Archiwalny”

 

KSW

Księgi sądowe wiejskie, t. I, wyd. Bolesław Ulanowski, Kraków 1921 (Starodawne Prawa  Polskiego Pomniki XI)

 

 

KTC

Wyciągi z najdawniejszych ksiąg sądowych ziemi krakowskiej, wyd. Antoni Zygmunt  Helcel,  Kraków 1870 (Starodawne Prawa Polskiego Pomniki II)

 

OUW

Ordynacje i ustawy wiejskie z archiwów metropolitalnego i kapitulnego w Krakowie, 1451– –1689, wyd. Stanisław Kuraś, Kraków 1960 (Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie.  Materiały Komisji Nauk Historycznych 3)

 

Pilleriana

Edita et mandata universalia in regnis Galiciae et Lodomeriae ab 11 Septemper 1772 initae  possessionis promulgata (Rozkazy i ustawy królestwom Galicji i Lodomerii od dnia  11 września 1772 objęcia posesji ogłoszone), wyd. Antoni Piller, Lwów 1772–1818

 

RBPAU

„Rocznik Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk  w Krakowie”

 

RK

„Rocznik Krakowski”

 

RPWK 1680

Rejestr poborowy województwa krakowskiego z roku 1680 wraz z aneksem miast według  rejestru z roku 1655, oprac. Edward Trzyna, Stanisław Żyga, red. Stefan Inglot, Wrocław 1959

 

WDK

Wizyty dóbr kapituły katedralnej krakowskiej 1523–1536, [w:] Księgi sądowe wiejskie, t. 2,  wyd. Bolesław Ulanowski, Kraków 1921 (Starodawne Prawa Polskiego Pomniki XII)

 

ZUA

Zbiór ustaw administracyjnych w Królestwie Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem  Krakowskim obowiązujących, t. I, wyd. Jan Rudolf Kasparek, Kraków 1868

 

ZUR Zbiór ustaw i rozporządzeń administracyjnych. Z inicjatywy Lwowskiego Towarzystwa  Prawniczego opracowany przez fachowe siły, t. I, red. Jerzy Piwocki, Lwów 1899

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska