A+ A A-

Skróty nazw instytucji i zespołów archiwalnych

Tom:
strona:

Skróty nazw instytucji i zespołów archiwalnych

ANK

Archiwum Narodowe w Krakowie

 

AUJ

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

BJ

Biblioteka Jagiellońska  Biblioteka Narodowa PAU/PAN  Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności  w Krakowie

 

CPAHUL

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie

 

BCR

Liber copulatorum pagi Rżąka (w Archiwum parafii Narodzenia NMP  w Krakowie-Bieżanowie)

 

BNB

Liber natorom et baptisatorum (w Archiwum parafii Narodzenia NMP  w Krakowie-Bieżanowie)

 

BNCD

Liber natorum et baptisatorum, copulatorum et defunctorum  (w Archiwum parafii Narodzenia NMP w Krakowie)

 

KCK

Liber copulatorum pagi Kobierzyn (w Archiwum parafii Królowej Korony Polskiej  w Krakowie-Kobierzynie)

 

KLC

Liber copulatorum (w Archiwum parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie)

 

KLN

Liber natorum (w Archiwum parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie)

 

KNK

Liber natorum pagi Kobierzyn (w Archiwum parafii Królowej Korony Polskiej  w Krakowie-Kobierzynie)

 

PLNB

Liber natorum et baptisatorum Przewóz (w Archiwum parafii Niepokalanego Serca  NMP w Krakowie-Rybitwach)

 

RLCNM

Liber copulatorum, natorum et mortuorum (w Archiwum parafii Niepokalanego Serca  NMP w Krakowie-Rybitwach)

 

SCP

Liber copulatorum pagi Pychowice (w Archiwum parafii św. Stanisława Kostki  w Krakowie-Dębnikach)

 

 

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności