A+ A A-

Skróty nazw instytucji i zespołów archiwalnych

Tom:
strona:

Skróty nazw instytucji i zespołów archiwalnych

ANK

Archiwum Narodowe w Krakowie

 

ASZ

Archiwum Siedliszowickie Załuskich (w ANK)

 

AUJ

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

BJ

Biblioteka Jagiellońska

 

BN PAU/PAN

Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

 

CC

Akta grodzkie krakowskie – inskrypcje (w ANK)

 

CCR

Akta grodzkie krakowskie – relacje (w ANK)

 

CPAHUL

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie

 

GmP

Akta gmin przyłączonych (w ANK)

 

Jud. Cas.

Akta miasta żydowskiego na Kazimierzu (w ANK)

 

Jur.

Akta jurydyk krakowskich (w ANK)

 

K

Archiwum Miasta Kazimierza pod Krakowem (w ANK)

 

KL

Archiwum Miasta Kleparza (w ANK)

 

KM

Księga małżeństw (w archiwum parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie)

 

KO

Księga ochrzczonych (w archiwum parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie)

 

LBC

Liber baptisatorum et copulatorum (w archiwum parafii św. Mikołaja w Krakowie)

 

LBCM

Liber baptisatorum, copulatorum et mortuorum (w archiwum parafii św. Mikołaja w Krakowie)

 

LCDK

Liber copulatorum dla Dębnik i Kapelanki (w archiwum parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie)

 

LCNS

Liber copulatorum (w archiwum parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie)

 

LCSJ

Liber copulatorum parafii św. Jakuba w Krakowie (w archiwum parafii Bożego Ciała w Krakowie)

 

LCZ

Liber copulatorum dla Zakrzówka (w archiwum parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie)

 

LNDK

Liber natorum dla Dębnik i Kapelanki (w archiwum parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie)

 

LNZ

Liber natorum dla Zakrzówka (w archiwum parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie)

 

ML

iber baptisatorum et copulatorum (w archiwum parafii św. Floriana w Krakowie)

 

P

Akta miasta Podgórza (w ANK)

 

perg.

Akta pergaminowe (w ANK)

 

SLBC

Liber baptisatorum et copulatorum (w archiwum parafii św. Szczepana w Krakowie)

 

SLBCM

Liber baptisatorum, copulatorum et mortuorum (w archiwum parafii św. Szczepana w Krakowie)

 

WMK

Akta Wolnego Miasta Krakowa (w ANK)

 

T.Schn.

Teki Schneidera (w ANK)

 

Terr. Crac.

Akta ziemskie krakowskie (w APN)

 

Teut.

Księgi sądów wielkorządowych (w ANK)

 

ZN Ossolińskich

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

 

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności