Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Skotniki

Zobacz również

                                              

Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Skotniki w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono jej położenie
w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem najstarszego, historycznego
centrum Skotnik w rejonie dzisiejszej ulicy Skotnickiej
Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Skotniki w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem najstarszego, historycznego centrum Skotnik w rejonie dzisiejszej ulicy Skotnickiej
Centralny fragment Skotnik na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Skotniki w 1848 roku oraz
pochodzący z 1845 roku plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Skotniki oraz lokalizacją gmin sąsiadujących
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 577 V; sygn. 29/280/1464, k. 1)
Centralny fragment Skotnik na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Skotniki w 1848 roku oraz pochodzący z 1845 roku plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Skotniki oraz lokalizacją gmin sąsiadujących (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 577 V; sygn. 29/280/1464, k. 1)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska