A+ A A-
Tom:
strona:

Rżąka

Zobacz również

                                                                      

Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Rżąka w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono jej położenie
w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem najstarszego, historycznego
centrum Rżąki w rejonie dzisiejszej ulicy Kosocickiej
Orientacyjna lokalizacja dawnej wsi Rżąka w obecnych granicach Krakowa – na planie miasta oznaczono jej położenie w kształcie wyznaczonym granicami jednostki katastralnej, jaką stanowiła, ze wskazaniem najstarszego, historycznego centrum Rżąki w rejonie dzisiejszej ulicy Kosocickiej
Centralny fragment Rżąki na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Rżąka w 1849 roku oraz
pochodzący z 1845 roku plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Rżąka i lokalizacją gmin sąsiadujących
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 555 II; sygn. K. Krak. op. 135, s. 1)
Centralny fragment Rżąki na mapie katastralnej sporządzonej dla gminy katastralnej Rżąka w 1849 roku oraz pochodzący z 1845 roku plan sytuacyjny z wyrysowanymi granicami gminy Rżąka i lokalizacją gmin sąsiadujących (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K. Krak. 555 II; sygn. K. Krak. op. 135, s. 1)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności